Stedenbaan zorgt voor meer OV-reizigers

Verbetering van het spoorvervoer in Zuid-Holland kan het aantal reizigers fors doen groeien. Dat blijkt uit een studie, die adviesbureau Goudappel Coffeng in opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft uitgevoerd. Centraal in het onderzoek stond de vraag of de kwaliteit van het spoorvervoer van invloed is op het aantal passagiers op de zogenaamde Stedenbaan. In het rapport, met als titel “Vervoerwaarde studie Stedenbaan” is berekend dat de reizigersaantallen tot 2030 kunnen groeien met 83%. Door verstedelijking rond stations kan de toename zelfs oplopen tot 124%. Het effect van de Stedenbaan op het totale OV-gebruik in het invloedsgebied van de treinstations, is een stijging van 40 tot 60%.

De Vervoerswaardestudie Stedenbaan is een onderzoek naar mogelijke verbeteringen in het treinvervoer tussen de steden Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecht en Gouda. Deze steden worden verbonden door drie spoorlijnen: de Oude Lijn (Haarlem/ Schiphol – Leiden – Den Haag – Delft– Rotterdam – Dordrecht) en de twee Goudse Lijnen (Den Haag – Gouda en Rotterdam – Gouda). De Hogesnelheidstrein, die nu nog over het NS-spoor in de Zuidvleugel rijdt, gaat in 2007 over eigen rails rijden. Daardoor ontstaat ruimte voor meer spoorvervoer op het bestaande net in de Zuidvleugel. Om intensievere benutting van het openbaar vervoer per trein mogelijk te maken pleiten de onderzoekers in het rapport voor een sterke verbetering van het stoptreinennet.

Het project Stedenbaan omvat vier soorten maatregelen. Verantwoordelijk gedeputeerde Marnix Norder legt uit: “Het gaat om de bouw van 15 nieuwe stations, waarvan zes al in de periode 2007/2010. Maar het gaat ook om een hogere frequentie van stoptreinen en meer kortparkeermogelijkheden (Park+Ride) rond de stations.” De laatste maatregel is een intensievere benutting van de ruimte rond bestaande en nieuwe stations.

Het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel heeft becijferd dat een investering van een half miljard euro vooralsnog toereikend is voor de komende 20 jaren. Deze investering is nodig voor verbetering van het spoorvervoer zoals het opvoeren van de frequentie op de drie spoorlijnen. De Stedenbaan profiteert van deze investering in het spoorwegnet in de Zuidvleugel.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×