Gemeenteraad wil vergunningensysteem voor rederijen

Een meerderheid van de Gemeenteraad wil dat rederijen in de toekomst alleen maar kunnen varen, als ze een vergunning hebben. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens de tussentijdse evaluatie van de watertaxi. Deze taxi wordt geëxploiteerd door de Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL) en vervoert mensen vanaf het parkeerterrein aan de Haagweg naar het centrum. De gesubsidieerde watertaxi is de andere Leidse rederijen, die sterk afhankelijk zijn van toerisme, een doorn in het oog, omdat volgens hen veel toeristen de watertaxi als een rederij beschouwen. De rederijen zelf lopen hierdoor veel inkomsten mis en vinden dit oneerlijke concurrentie. In het geval van een vergunningensysteem, zou ook de watertaxi door een niet-gesubsideerd, particulier initiatief gerund moeten worden, waardoor dit probleem niet meer bestaat.

“De relaties op het Leidse water zijn niet van dien aard, dat we het idee hebben dat dat goed is voor het watertoerisme en de levendigheid op het water in de stad”, constateert Wethouder Geertsema van onder andere Toerisme. Om de problemen op te lossen, denkt Geertsema aan het toepassen van mediation, waarbij bijvoorbeeld het Expertisecentrum Geschiloplossing van de Universiteit Leiden een rol kan spelen. Het CDA en Leefbaar Leiden zien echter niet zoveel in mediation en vinden dat de gemeente de problemen zelf moet oplossen, omdat ze die zelf veroorzaakt zou hebben. D66 ziet een mediator slechts als een tijdelijke oplossing. De SP is sterk voorstander van een mediator. “We hebben overal vredestichters nodig!”, aldus SP-raadslid Van Dam.

Niemand lijkt tegen het voorstel van een vergunningensyteem te zijn. De vraag is alleen wanneer het systeem zou moeten worden ingevoerd. De meeste fracties zien het graag tegelijkertijd met het nieuwe vaarseizoen (april 2004) van start gaan. Dit gaat echter niet zomaar, omdat de gemeente aan een convenant vast zit, dat pas in oktober 2004 verloopt. Daardoor zal het vergunningensysteem waarschijnlijk niet zonder juridische strijd aan het begin van het nieuwe vaarseizoen ingevoerd kunnen worden. Wethouder Geertsema beloofde te onderzoeken of het systeem tóch al in april ingevoerd kan worden, maar zei daar gelijk bij dat het tegemoet komen aan schadeclaims, als gevolg van het openbreken van het convenant, geen optie zijn voor hem. Exploitant Verplancke van het Stadsparkeerplan laat desgevraagd weten niet zonder schadeloosstelling van het contract af te zullen zien.

Volgens de PvdA zouden sommige vaartuigen ook niet aan alle veiligheidseisen voldoen. De partij wil daarom dat alle schepen verzekerd zijn, voordat de eigenaar ervan een vergunning krijgt. Een schip kan immers niet verzekerd worden, als er veiligheidsgebreken bestaan. Alle partijen staan achter dit voorstel, maar de wethouder plaatst er een kanttekening bij. Boten waar meer dan twaalf mensen op kunnen, vallen namelijk niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente, maar onder die van de scheepsvaartinspectie. Het is daarom niet zeker of de gemeente kan eisen dat de boot verzekerd moet zijn, aldus Geertsema.

Ook Daan Sloos van Leefbaar Leiden maakt zich zorgen om de veiligheid en zei in de commissievergadering dat het soms is alsof er een “bom op het water” vaart. Commissievoorzitter Peter Bootsma vroeg Sloos vervolgens uitermate voorzichtig om te gaan met dit soort taal. Wethouder Geertsema deed het af als “stemmingmakerij”.

Wat er met de boten die nu als watertaxi’s fungeren gaat gebeuren, is niet geheel duidelijk. Volgens de contracten zullen de boten naar de SSL gaan, maar daar bestaat verzet tegen. Fractievoorzitter Van As van de ChristenUnie noemde die situatie een “onterechte beloning”.

Advertentie

Leiden Rederijen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×