Miljoen extra voor wegenonderhoud

In november 2003 maakte het college bekend dat er circa 1.000.000 euro per jaar extra moet worden uitgetrokken voor het onderhoud van wegen in Leiden. Binnenkort moet de raad het extra budget goedkeuren. Het extra geld is nodig om te voorkomen dat het onderhoud van de Leidse wegen tot onder het zogenaamde ‘aansprakelijkheidsniveau’ daalt. Volgens burgemeester Lenferink is het nu overigens nog ‘heel redelijk gesteld’ met het onderhoud.

Met name het onderhoud van asfaltwegen is duur. Daarvoor is jaarlijks ruim een kwart miljoen extra nodig. Voortaan zal de gemeente waar mogelijk voor klinkers in plaats van voor asfalt kiezen, omdat het onderhoud daarvan goedkoper is. Ook wordt wegenonderhoud voortaan zo min mogelijk ’s nachts uitgevoerd en wordt het onderhoud van parkeerterreinen tot een minimum beperkt.

De grootschalige facelift die de Leidse binnenstad en het stationsgebied hebben gekregen (Binnenste Beter) zorgen ook voor een flinke toename van de onderhoudskosten. Om de huidige kwaliteit en uitstraling daarvan te houden is 525.000 euro per jaar extra nodig. Tenslotte gaat ook nog bijna twee ton naar het onderhoud van straten die zijn ingericht in het kader van het Verkeers Veiligheid Actieplan.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×