Provincie steekt 30 miljoen in kenniseconomie

Zuid-Holland moet de kennisprovincie van Nederland worden. Om dit te bereiken moeten alle krachten in het onderwijs, het onderzoek, het ondernemerschap en de overheid (de vier O’s) worden gebundeld. De gezamenlijke inspanningen zullen zich concentreren op negen belangrijkste economische clusters in de provincie. Eén van die centra voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid is het BioScience Park bij Leiden.

Met een financiële injectie van 30 miljoen euro wil Zuid-Holland in de komende jaren haar bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Landelijk Innovatieplatform. Dit schrijft het College van Gedeputeerde Staten in de Innovatiebrief die zij met Provinciale Staten en met maatschappelijke actoren in de komende maanden wil gaan bespreken. De overheid zorgt voor de impuls, voor de uitvoering worden afspraken gemaakt met het onderwijs, onderzoek en ondernemers.

In Zuid-Holland wordt bijna een kwart van het Bruto Nationaal Inkomen verdiend. Daarmee is de provincie een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Nu het economisch tegen zit moeten alle zeilen worden bijgezet. Zuid-Holland mikt daarbij op innovatie. Gedeputeerde Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Asje van Dijk: “Een moderne regio moet het vooral hebben van innovatieve producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld sensor- en nanotechnologie of life- en bioscience als nieuwe groeigebieden, maar ook meer traditionele sterke sectoren in Zuid-Holland als de tuinbouw, transport en logistiek of de maritieme sector zullen door een grotere toepassing van nieuwe kennis kunnen innoveren. Concurreren met vergelijkbare Europese regio’s zal steeds meer bepaald worden door de innovatieve kracht die een regio heeft”.

Het grote potentieel in Zuid-Holland aan kennis in onderwijs- en onderzoeksinstellingen moet sneller en slimmer worden toegepast in nieuwe producten en diensten. Het College van Gedeputeerde Staten wil dan ook de condities voor meer kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid verbeteren. Asje van Dijk: “Voor de ontwikkeling van innovatieve bedrijvigheid is toegepaste relevante kennis noodzakelijk. Zowel hoogwaardige kennis voor de voorlopers als de al wat meer uitgeteste kennis voor de grote groep middelgrote en kleinere bedrijven. Wij moeten dus werken aan de ontwikkeling van hechte kennisnetwerken, uitwisseling van kennis, goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, voldoende aanbod van moderne, duurzame bedrijventerreinen en kantorenlocaties in de buurt van onze kenniscentra”.

Om dit te bereiken moeten de voordelen van clustervorming van bedrijvigheid zoveel mogelijk worden benut. Zo’n bedrijvencluster bestaat uit een complex van bedrijven en instellingen met een gemeenschappelijke basiskennis. Bijvoorbeeld het glastuinbouwcomplex, de maritieme sector, de petrochemie en de andere belangrijkste economische dragers van onze Zuid-Hollandse economie. Samenwerking met maatschappelijke partners Bij de uitwerking van de Zuid-Hollandse clusteraanpak speelt de in 2003 opgerichte Stichting Zuid-Hollandse Kennisalliantie een belangrijke rol. De Kennisalliantie is een breed netwerk van organisaties die samenwerking en stimulering van de kenniseconomie tot doel heeft. De samenwerking tussen de partijen in de clusters moet leiden tot nieuwe combinaties van markten en producten Per cluster wordt een plan van aanpak gemaakt gericht op verspreiding van kennis naar het Midden- en Klein Bedrijf, stimulering van innovatieve starters en de ondersteuning van innovatieprojecten door bijvoorbeeld Mbo-stagiaires en subsidie voor gezamenlijk onderzoek.

Met de Kamers van Koophandel, de Regionale Platforms Arbeidsmarkt en de West Holland Foreign Investment Agency (WFIA) worden hierover afspraken gemaakt.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×