Project "Oude Rijn doet nieuwe zaken" krijgt flinke subsidie

Het Stimuleringsfonds voor de Architectuur heeft een Belvedère-subsidie van € 210.000,- toegekend aan het project “Oude Rijn doet nieuwe zaken”. Het doel van het project is het uitgeven van een gids voor cultuurhistorische planontwikkeling in de Oude Rijnzone. De Belvedère subsidie is een rijkssubsidie, waarbij men cultuurhistorische waarden wil stimuleren, waardoor ze onderdeel worden van ruimtelijke ontwikkeling.

De Gids is een leidraad, die tot doel heeft de Oude Rijn weer voor iedereen zichtbaar te maken als een belangrijke gemeenschappelijke drager, een karakteristiek en voor iedereen herkenbaar onderdeel van het verstedelijkte gebied tussen Katwijk en Bodegraven. Het Stimuleringsfonds is van mening dat het waardevol is de Oude Rijn een prominente plek te geven in dit gebied.

In dit project worden beleidsmakers, planontwikkelaars en maatschappelijke organisaties in de Oude Rijnzone op verschillende manieren gewezen op de cultuurhistorische waarden in het stroomgebied van de Oude Rijn van Katwijk tot Bodegraven. Het Rijnlands Architectuur Platform (RAP) te Leiden is ook betrokken bij het project. Het RAP organiseert gedurende de looptijd van het project twee tentoonstellingen die de voortgang van het project laten zien.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×