Ontwerp-Tracébesluit A4 Burgerveen - Leiden vastgesteld

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) A4 Burgerveen – Leiden vastgesteld. Dit betekent dat het OTB eind februari/begin maart ter visie gelegd gaat worden. Het studiegebied van het Ontwerp-Tracébesluit A4 Burgerveen – Leiden 2003 is ruim 6 kilometer lang. Het begint net ten noorden van de Dwarswatering in Leiderdorp (km 29,8) en loopt tot voorbij de aansluiting Zoeterwoude-Dorp (km 36,2). De aanpassingen aan de A4 zijn omvangrijk, omdat bij de verbreding van de weg van 2×2 naar 2×3 rijstroken diverse kunstwerken aangepast moeten worden.

Een belangrijke aanpassing is de verdieping van de weg ter hoogte van Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude-Rijndijk. De A4 wordt over een lengte van 1400 meter verdiept aangelegd in een open tunnelbak, aansluitend op het aquaduct Oude Rijn (km 31.3 – km 32.7). Deze en andere veranderingen staan in het Ontwerp-Tracébesluit beschreven. Het OTB zal eind februari/begin maart ter visie gelegd worden.

Voorgeschiedenis
In 1998 is al eerder een tracébesluit genomen voor het gedeelte van de A4 tussen Burgerveen en Leiden (tussen km 16.2 en 36,2). Dat besluit geldt inmiddels voor het deel ten noorden van de Dwarswatering. Voor het zuidelijk deel was destijds ook al voorzien in een aquaduct onder de Oude Rijn, maar de gemeenten hadden bezwaar tegen deze korte verdiepte ligging.

Dankzij de W4-overeenkomst zijn de belanghebbende partijen er uiteindelijk toch in geslaagd het gezamenlijk eens te worden over een langere verdiepte ligging, zoals nu in het OTB is voorzien. W4 staat voor Wonen, Water, Wegen en Werken. De gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoeterwoude, de Ministeries van Verkeer en Waterstaat (VenW) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en de Provincie Zuid-Holland hebben in de W4-overeenkomst verklaard zich in te willen zetten voor een integrale gebiedsontwikkeling en een kwalitatief hoogwaardige aanleg en inpassing van de A4.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×