Provincie: "Vier miljoen voor redding West en Rijnmond"

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland stellen Provinciale Staten voor om 4 miljoen euro extra beschikbaar te stellen als achtergestelde lening voor het reddingsplan van RTV-Rijnmond en RTV-West, boven op de drie miljoen die reeds is verstrekt. De toezichthouder, die GS eind vorig jaar heeft aangesteld, adviseert voor beide omroepen zes miljoen euro additioneel ter beschikking te stellen. “Naar onze mening moeten de omroepen in staat zijn dit tekort van twee miljoen zelf te dekken, mede met de steun van de betrokken stadsregio’s en steden,” dat zegt gedeputeerde Erik van Heijningen.

Gedeputeerde Staten verbinden aan de uitvoering van het reddingsplan een aantal voorwaarden. Tot eind 2004 blijft de onafhankelijke toezichthouder aan. Uiterlijk 1 mei dient de samenstelling van een vernieuwd bestuur en de nieuwe bestuursstructuur voor RTV-Rijnmond en RTV-West aan het College gemeld te worden. Beide omroepen gaan geen nieuwe kredietovereenkomsten aan zonder schriftelijke toestemming van het College na accordering van de toezichthouder. De omroepen rapporteren per kwartaal over de financiën. GS eisen dat de besturen van RTV-Rijnmond en RTV-West bindende afspraken maken over onderlinge samenwerking van beide omroepen op korte termijn.

“De omroepen hebben hard gewerkt, dat heeft geresulteerd in een degelijk raamwerk voor het businessplan. De omroepen hebben serieus gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Ook heb ik geconstateerd dat beide omroepen organisatorische maatregelen hebben getroffen en dat de financiële controle op is peil gebracht. Dat geeft mij voldoende vertrouwen om 4 miljoen beschikbaar te willen stellen voor het reddingsplan,” aldus Erik van Heijningen.

Het voorstel wordt op vrijdag 13 februari om 9.30 uur tijdens de Statencommissie Samenleving behandeld. Op woensdag 18 februari vergaderen Provinciale Staten erover.

Leiden RTV West


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×