Geertsema: "Er moet meer vertier in de stad komen"

De Leidse gemeenteraad is unaniem positief over de komst van een horecaloket, maar juist verdeeld als het gaat om een evenementenstimulator. Het horecaloket is gewenst, omdat er voor de Leidse horeca duidelijkheid moet komen over bijvoorbeeld regelgeving. Een centraal punt zoals het horecaloket is daarbij een goed begin, aldus de gemeenteraad. De evenementenstimulator moet zorgen voor meer evenementen in de stad en geldt, als het aan de wethouder ligt, als een goede investering in slechte tijden. “Er moet meer vertier in de stad komen”, aldus wethouder Geertsema.

“Wij zijn voorstander van het horecaloket, maar tegen de evenementenstimulator. Het is leuk voor in goede tijden, maar niet als er 10 miljoen moet worden bezuinigd”, luidt de duidelijke mening van Filip van As van de ChristenUnie. De SP en ook GroenLinks konden zich vrij gemakkelijk bij de ChristenUnie aansluiten. Daan Sloos van Leefbaar Leiden vindt dat er al evenementenstimulators zijn. Hij noemde Peter Labruijere en Aad v/d Luit als voorbeelden. Wethouder Geertsema zei echter op zoek te zijn naar een evenementenstimulator die vanuit de gemeente werkt. De Partij van de Arbeid ziet liever meer geld direct naar evenementen gaan, dan naar de aanstelling van een evenementenstimulator. LWG/De Groenen wil eerst weten of een evenementenstimulator echt wat oplevert en wacht liever eerst een evaluatie van het huidge evenementenbeleid af.

Arend-Jan Sleijster van de VVD vindt het jammer dat de raad zo verdeeld is over het voorstel van een evenementenstimulator. “Er moet nog veel beleid voor evenementen ontwikkeld worden. Nu ligt er nieuw beleid voor. De VVD vindt de evenementenstimulator een goed middel om het beleid vorm te geven”, aldus Sleijster. Met name de ChristenUnie reageerde erg verbaasd op dit standpunt. “Waarom ga je geld uitgeven, terwijl er nog niet goed gekeken is naar waar er bezuinigd moet worden? Ik dacht dat de VVD bekend stond als een degelijke boekhoudpartij”, zei Filip van As. Het CDA heeft nog wat twijfels en wil dat de evenementenstimulator op z’n minst vernieuwend is. “Hij of zij moet ondernemens prikkelen tot het opzetten van evenementen”, aldus CDA-raadslid Linda Lieverse.

D66 vindt zowel het horecaloket als de evenementenstimulator een goed idee, maar wil wel na twee jaar een evaluatie om te bekijken of zij al dan niet gecontinueerd moeten worden.

“Het gaat slecht met de economie en daarom moeten we nu investeren”, luidt de opmerkelijke mening van VVD-wethouder Geertsema. “Het evenementenfonds moet zichzelf terugverdienen. De evenementen zelf moeten leven in de stad”.

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zal er worden gestemd over het lot van het horecaloket en de evenementenstimulator.

Leiden evenementencoordinator


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×