Leiden krijgt voorlopig geen evenementenstimulator

Een meerderheid van de Leidse gemeenteraad is tegen de aanstelling van een evenementenstimulator. Althans, op dit moment. Het collegevoorstel om een horecaloket en een evenementenstimulator aan te stellen, kon dan ook niet rekenen op een raadsmeerderheid. “Het is jammer dat het een dubbeldrank is,” vond SP-er Hans van Dam: “Je weet niet hoeveel appels en hoeveel peren erin zitten”. Een wijzigingsvoorstel van GroenLinks om de twee besluiten uit elkaar te halen, bleek de oplossing. Het horecaloket komt er wel, over de aanstelling van een evenementenstimulator wordt opnieuw gesproken na de taken- en efficiëncydiscussie die Leiden de komende tijd te wachten staat. De PvdA is sowieso tegen de komst van een evenementenstimulator; D66, de VVD en Leefbaar Leiden zijn nu al voor.

Niet alleen de komende takendiscussie, waarin Leiden voor miljoenen aan bezuinigingen moet doorvoeren, staat de komst van een evenementenstimulator in de weg. Veel partijen vinden dat het nu al prima loopt met de evenementen in de Sleutelstad.

Fractievoorzitter Filip van as van de ChristenUnie toonde zich blij verrast dat collegepartij GroenLinks ‘het licht had gezien’. Hij vond het eerder al onverteerbaar om geld uit te geven aan de stimulering van evenementen, voordat duidelijk is welke taken de gemeente noodgedwongen zal moeten afstoten.

Daan Sloos (Leefbaar Leiden) is wel voor de komst van een evenementenstimulator. Net als wethouder Geertsema (VVD, Economische Zaken en Toerisme) vindt hij dat juist in economisch moeilijke tijden geïnvesteerd moet worden in evenementen, omdat deze meer bezoekers naar Leiden halen. “Een takendiscussie is prima, maar evenementen zijn goed voor Leiden. Iedereen profiteert daarvan, jong, oud, rijk en arm,” aldus Sloos.

Ook D66 is erg voor de stimulering van evenementen. Raadslid Arjan Stoffels pleitte voor de aanstelling van de stimulator per september aanstaande en wil bovendien geld storten in het evenementenfonds. “Leiden moet een bruisende stad worden”, vindt zijn partij al jaren. Hij ergerde zich mateloos aan het amendement dat GroenLinks indiende tegen de evenementenstimulator. “Dat is tijdens de behandeling in de commissie helemaal niet aan de orde gesteld”. Ook de VVD wond zich bij monde van Arend-Jan Sleijster op over de weerstand die er bij verschillende collegepartijen bleek te bestaan. “Dit is gewoon onderdeel van het collegeprogramma”.

Wethouder Geertsema bleek echter minder moeite te hebben met de loop der dingen. “Als u het besluit over de evenementenstimulator later wilt bespreken, dan heb ik daar geen bezwaar tegen om dat aan te houden, maar uiteindelijk is het wel goed als Leiden zo’n stimulator krijgt”.

Nadat het amendement van GroenLinks door een raadsmeerderheid was aangenomen, stemde vervolgens de voltallige raad voor het resterende voorstel om een horecaloket in te richten.

Leiden evenementencoordinator


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×