D66 stelt vragen over aanvraag parkeervergunningen

D66 Leiden heeft het College vragen gesteld over het aanvragen van een parkeervergunning. De aanvrager van zo’n vergunning moet nu een kopie van een geldige koop- of huurovereenkomst bij de aanvraag voegen. D66 vindt dat in strijd met het recent verschenen Actieprogramma Andere Overheid van Minister De Graaf, waarin onder andere staat, dat er aan burgers geen gegevens meer (mogen) worden gevraagd, die al binnen de overheid beschikbaar zijn.

“De D66-fractie hecht zeer aan dit uitgangspunt, omdat zij vindt dat burgers van een overheid mogen verwachten dat er zorgvuldig met hun privacy wordt omgesprongen”, aldus Peter Bootsma. Het blijkt namelijk dat de gemeente de bijgevoegde koop- of huurovereenkomst voor onbepaalde tijd bewaart. D66 wil nu weten of het College van plan is om de aanvraagprocedure te veranderen, zodat het in lijn is met het actieprogramma van de Minister, en vraagt zich ook af waarom de gemeente de overeenkomst bewaart.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×