CvdK Jan Franssen heeft 18 bijbaantjes

De Zuidhollandse Commissaris van de Koningin Jan Franssen werkte in 2001 en 2002 gedurende één dag per week voor het ministerie van Defensie. Hij ontving hiervoor een salaris dat iets boven het niveau van een topambtenaar ligt. Franssen droeg de inkomsten uit zijn bijbaan (1.815 euro per maand) niet af aan de provincie, dat schrijft weekblad Elsevier.

Franssen (VVD) liet zich in 2001 als adviseur inhuren door zijn partijgenoot Frank de Grave, destijds minister van Defensie. Hij was voorzitter van een werkgroep die studeerde op een reorganisatie van de militaire top. Na ruim zeven maanden bracht Franssen advies uit en ontving hij ruim 13.600 euro en een onkostenvergoeding van 340 euro. Franssen heeft Elsevier laten weten dat hij de inkomsten uit zijn nevenfunctie niet in mindering bracht op zijn reguliere salaris van 113.064 euro per jaar (exclusief vakantietoeslag en exclusief onkostentoelages van 19.764). Zou de bijbaan voortvloeien uit zijn hoofdtaak als commissaris dan zou hij dat wel hebben gedaan.

Andere neveninkomsten — Franssen bekleedt inmiddels andere adviesfuncties bij het Rijk en heeft daarnaast nog achttien functie-vreemde bijbanen — mag Franssen zelf incasseren: ‘Ik spreek daarover alleen met mijn belastingadviseur.’ Via zijn woordvoerder laat Franssen weten dat ‘hij vaak ’s avonds laat nog aan het werk is in het Provinciehuis. Dus is het geen probleem als hij overdag een uurtje weg is voor een vergadering elders.’

Ook de Groningse commissaris Hans Alders (PvdA), die volgens een recent onderzoek van GroenLinks een recordaantal adviesfuncties bij het Rijk vervult, brengt de verdiensten daaruit niet in mindering op zijn salaris. Anders dan zijn collega Franssen, laat Alders zich echter niet per dagdeel honoreren. Hij ontvangt een presentiegeld per vergadering. Het Vergoedingenbesluit Adviescolleges van het Rijk voorziet in een tarief per vergadering van 310 euro voor de voorzitter en 235 euro voor de leden van een adviesgroep.

Commissaris Harrie Borghouts (GroenLinks) van Noord-Holland mag de inkomsten uit adviesfuncties bij het Rijk ook zelf houden. In deze provincie geldt slechts de regel dat de inkomsten uit de bijbanen die de commissaris of de gedeputeerden qualitate qua vervullen ten goede komen aan de provinciekas. Om ervoor te zorgen dat de bestuurders toch nog wat overhouden aan deze activiteiten geldt een bijzondere procedure voor de declaratie van reiskosten. De bestuurders laten zich per provinciale dienstauto vervoeren; ze declareren de kilometers bij de opdrachtgever; de ontvangen bedragen steken ze voor de helft in eigen zak; de rest storten ze in de provinciekas.

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×