VVD wil opheldering over uitkering illegalen

Op 17 maart jl. heeft de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag negatief beslist op een beroepschrift tegen de afwijzing van een IVV-uitkering. Dat is een Leidse regeling voor uitkeringen aan illegalen. Op deze Inkomensvoorziening voor Vreemdelingen zonder Verblijfsstatus kunnen illegalen een beroep doen, wanneer zij volgens de gemeente “een schrijnend geval” vormen. Het college van B&W riep deze regeling jaren geleden op voordracht van toenmalig wethouder Jan Laurier in het leven.

Door de rechter wordt nu gesteld dat het college van B&W niet bevoegd is om een dergelijke regeling vast te stellen, omdat dat een bevoegdheid is van de gemeenteraad. De Leidse VVD-fractie heeft het college naar aanleiding van die uitspraak gevraagd wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor Leidse IVV regeling. Ook wil de VVD weten of het college de raad alsnog om goedkeuring van de IVV-regeling gaat vragen.

De VVD denkt dat, als het college de IVV op de huidige manier voortzet, het rijk kan ingrijpen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het collegebesluit wordt vernietigd, omdat het in strijd is met de koppelingswet.

Tenslotte vraagt de VVD-fractie zich af wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor toekomstige aanvragers en huidige gebruikers van de uitkeringen op basis van de, niet door de Leidse raad goedgekeurde, regeling IVV.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×