Leiden steekt 1,5 miljoen in voorbereidingen RijnGouweLijn

De gemeente Leiden steekt anderhalf miljoen in het aantrekken van extern personeel om de voorbereidingen voor de RijnGouweLijn te begeleiden. Hoewel veel politieke partijen vragen stelden bij de noodzaak van het inhuren van de dure externe krachten, ging men uiteindelijk wel akkoord met het voorstel van wethouder Hessing. Volgens de wethouder is het inhuren van een projectleider essentieel voor het project, omdat de gemeente de benodigde expertise zelf niet in huis heeft. Wel zegde hij toe dat er geen vier, maar drie externe krachten worden ingehuurd. De communicatie gaat de gemeente namelijk zelf doen.

De ChristenUnie probeerde het bedrag van 1,5 miljoen nog omlaag te krijgen door een amendement in te dienen waarin het college werd opgeroepen om alleen de projectleider in te huren. Volgens wethouder Hessing is er echter ook een externe assistent-projectleider en secretariële ondersteuning nodig. Alleen de communicatie van het project kan de gemeente, waar 70 banen moeten verdwijnen, bij nader inzien toch wel zelf doen. Aangezien die toezegging het maximaal haalbare bleek, trok de ChristenUnie hun amendement vervolgens in.

Mocht de RijnGouweLijn er uiteindelijk niet komen, omdat het rijk de benodigde gelden niet beschikbaar stelt, dan is Leiden de 1,5 miljoen niet kwijt. Wethouder Hessing kondigde aan afspraken te gaan maken met alle betrokken partijen voor het geval de RGL er niet komt. Inzet is dan dat Leiden slechts een deel van de kosten voor haar rekening hoeft te nemen. Mocht dat overleg niets opleveren dan heeft Leiden al met de provincie afgesproken dat de kosten dan kunnen worden gedekt uit een boete die Connexxion moet betalen. Connexxion heeft met Leiden een zogenaamde ‘opbrengstgarantie’ afgesproken. Omdat die niet wordt gehaald, er zijn te weinig reizigers vervoerd, moet het ov-bedrijf een boete betalen.

De SP (b)leek fel tegen het hele voorstel. Volgens woordvoerder Hans van Dam doet het college ‘onverantwoordelijke uitgaven voor een ondeugdelijk project waarvan de uitkomst onzeker is’. “Een duur projectbureau in de arm nemen, maar wel eigen personeel ontslaan,” wilde er bij de SP niet in. Opvallend genoeg stemde de fractie even later gewoon in met het voorstel.

Leiden RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×