Eerste Regionale Bestuursakkoord water

De provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland, de waterschappen Wilck en Wiericke en De Oude Rijnstromen, de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek willen intensief gaan samenwerken op het gebied van water(beheer) en ruimtelijke ordening. Hiertoe wordt op 25 mei door de partijen de Intentieverklaring ‘Naar een regionaal bestuursakkoord Water’ ondertekend en een Regionale Stuurgroep Water ingesteld. Omdat het het eerste Regionale Bestuursakkoord Water is in Nederland, zal onder andere de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen, een korte toelichting geven voordat de intentieverklaring wordt getekend.

De basis voor dit regionale initiatief ligt in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In dit akkoord staan afspraken over onder andere veiligheid en wateroverlast, watertekorten, verdroging, verzilting en waterkwaliteit. De ondertekening van de Intentieverklaring op 25 mei aanstaande is het startsein voor het in regionaal verband uitwerken van de visie Midden-Holland.

De bijeenkomst vindt plaats bij het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnlandhuis) aan de Archimedesweg in Leiden en begint om 19.30u.

Advertentie

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×