Krijtactie op Stadhuisplein

De Leidse gemeenteraad behandelt aanstaande dinsdag een voorstel van het college van B&W voor het zogenaamde ‘krijtverbod’. De BAG, wat staat voor Bizarre Actie Groep, is tegen zo’n verbod en organiseert daarom voorafgaand aan de raadsvergadering de demonstratie ‘Krijt for your rights’ op het Stadhuisplein. De BAG noemt het ‘verbijsterend dat Wethouder van der Sande tot geruststelling van de burger te kennen geeft dat hij geen kinderen wil gaan vervolgen’. “Dat de volwassen stoepkrijter wat het college betreft wel een legitiem doelwit vormt van de sterke arm wordt blijkbaar als iets heel normaals opgevat,” aldus de BAG.

“Het stoepkrijtverbod gaat werkelijk nergens over, maar resulteert wel in een grove inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Stoepkrijt brengt geen enkele schade aan, en zodoende kan een verbod slechts gericht zijn op de gekrijte boodschap. Laat het nu net zo zijn dat de krijters vaak actievoerders zijn,” aldus actiegroep Bar & Boos die achter de BAG zit.

In april vorig jaar probeerde de politie te verhinderen dat demonstranten tegen de oorlog vredestekens krijtten op de Haarlemmerstraat. Toen werden er nog raadsvragen gesteld naar het ongepaste en heftige ingrijpen van de politie. Waarnemend burgemeester Lemstra gaf toen toe dat de politie door in te grijpen te ver was gegaan. De politie zou de bestaande APV te rigide hebben opgevat. Hij kondigde aan met een voorstel te komen. Het huidige college komt nu dus met het voorstel het stoepkrijten in z’n geheel te verbieden.

BAG: “Een verbod op het krijten in de publieke ruimte geeft, in een tijd van oprukkende reclame-uitingen via allerhande billboards en abri’s, opnieuw weer welke prioriteiten erop na worden gehouden. In feite zegt de gemeente dat je best iets mag zeggen in de openbare ruimte zolang je er maar voor betaald. Publieke ruimte wordt feitelijk uitbesteed voor commerciële deelbelangen. Als gewone burger mag je blijkbaar je boodschap niet meer kwijt.

Eufemistisch gesteld maakt de Leidse politiek zich, door dit voorstel überhaupt in behandeling te hebben, er niet geloofwaardiger op. Over de kloof tussen burger en politiek gesproken. Toch is het te hopen dat de gemeenteraad meer grijze massa in haar bovenkamer heeft dan het college, en verwerpt ze dit genante voorstel. Zoniet, dan zal er nog veel burgerlijk ongehoorzaam gekrijt moeten gaan worden deze zomer”.

Leiden krijtverbod


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×