Hulpverleningsorganisaties scherpen afspraken aan in GRIP

Hulpverleningsorganisaties in de regio Hollands-Midden hebben afspraken over de hulpverlening bij grote incidenten en rampen verder aangescherpt. Vanaf 1 juli werken zij volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP).

Voor de gemeenten en de hulpverleningsorganisaties (politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen Rampen (GHOR)) betekent werken met GRIP inzicht in de toegekende verantwoordelijkheden. GRIP wordt ingesteld als een incident buiten de dagelijkse praktijk valt en er behoefte is aan coördinatie. In de GRIP zijn eenduidige afspraken gemaakt over het instellen van coördinerende teams en de samenstelling ervan. Uit het toekennen van een GRIP-fase aan een incident, kan iedere betrokken functionaris direct de omvang van het incident afleiden.

De GRIP bestaat uit vier fasen. GRIP 1 beperkt zich tot bestrijding van een incident ter plaatse. In GRIP 2 ondervindt de nabije omgeving overlast van het incident, waarvoor extra maatregelen moeten worden getroffen. In GRIP 3 zijn de gevolgen van een incident voor de omgeving dermate ingrijpend, dat bestuurlijke leiding van de hulpverlening vereist is. Bij GRIP 4 gaat het om gemeentegrensoverschrijdende incidenten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×