1300 nieuwe woningen in akkoord stedelijke vernieuwing

De stedelijke vernieuwing van de wijken EWR+, Diamantlaan en Oranjegracht/Waardgracht kan van start. Dat maakten wethouder Ron Hillebrand en regiodirecteur van Woningbouwcorporatie Portaal Lex de Boer bekend. Hillebrand sprak van een “historisch akkoord”, waardoor er 1300 nieuwe huizen komen. Zo’n 200 van die huizen bestaan overigens al, maar worden gerenoveerd. Het is de bedoeling dat men dit jaar nog begint met het saneren, waardoor er vanaf 2006 gebouwd kan worden. De gemeente Leiden en Portaal steken gezamenlijk meer dan 200 miljoen euro in de vernieuwing.

De laatste jaren zijn er veel conflicten geweest tussen Leiden en Portaal. Door veel goede gesprekken tussen beide partijen, hebben Leiden en Portaal alle geschilpunten in de nieuwe overeenkomst opgelost. In de overeenkomst staat dat Portaal zo’n 70 miljoen euro in de wijken Diamantlaan en Oranjegracht/Waardgracht zal investeren. Hierbij is sprake van een “schuttingmodel”, zoals wethouder Hillebrand het noemt. Het komt erop neer, dat Portaal volledig zelfstandig in die wijk investeert en daardoor weinig tot geen bemoeienis van Leiden zal ondervinden. Overigens zullen 200 van de 400 nieuwe woningen op het Diamantplein vallen onder de noemer sociale woningbouw. Er moet een woon-zorgzone gerealiseerd worden. De wijk Oranjegracht/Waardgracht kan rekenen op een ondergrondse parkeergarage.

In de nieuwe wijk EWR+, bij het huidige EWR-terrein, zullen Leiden en Portaal de handen ineen slaan en zo’n 140 miljoen euro investeren in 700 nieuwe woningen. Bij de sociale- en markthuurwoningen krijgen de bewoners een aanzienlijke invloed op hun woning en woonomgeving.

De stedelijke vernieuwing moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de stad en een grote bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten die op de Leidse woningmarkt bestaan. De omvang van de investeringen is mogelijk, mede doordat Portaal Leiden onderdeel is van een groter geheel (stichting Portaal), met een grotere financiële draagkracht.

Naast deze drie herstructureringsgebieden, zal Portaal ongeveer 80 kavels grond voor een sociale prijs afnemen van de gemeente op een nader te bepalen locatie.

Belangrijke basis voor het akkoord is dat Stichting Portaal de grond in eigendom krijgt van de woningen, waarvan de erfpachtcontracten verlopen zijn of tot 2015 gaan verlopen. Het bedrag dat Portaal hiervoor betaalt, wordt niet in het gemeentelijk erfpachtbedrijf gestort, maar in een fonds. Dit fonds is voor de projecten EWR+, Oranjegracht/Waardgracht en de sociale huurkavels. De gemeente en Portaal krijgen gelijke zeggenschap over dit fonds.

Hillebrand toonde zich lyrisch over de nieuwe overeenkomst. “Potaaal heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat ze eventueel onrendabel willen investeren in Leiden. Ik ben uitermate gelukkig dat we deze afspraak met de grootste corporatie hebben kunnen maken.” De Boer van Portaal was eveneens blij met de overeenkomst, maar bleef voorzichtig over de toekomst. “De gemeente heeft haar bestuurskracht laten zien, maar ik ben gewoon een somber mens”, grapte De Boer. “Het echte werk moet nog beginnen. Het zijn ingewikkelde plannen en misschien zullen we elkaar af en toe nog de tent uitvechten, maar er zijn afspraken die goed zijn voor de stad, voor Portaal, en voor de gemeente.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×