Weer 100 ontslagen bij uitgever Leidsch Dagblad

HDC Media, de uitgever van onder meer het Leidsch Dagblad, gaat binnen een paar jaar nog eens honderd voltijdbanen schrappen. De maatregel komt bovenop een al lopende reorganisatie bij het mediabedrijf. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad vandaag. De directie van HDC Media heeft gisteren het personeel over de plannen geïnformeerd. Bij de directie en in de staffuncties verdwijnen 40 banen, in het advertentiebedrijf 25, in het oplagebedrijf 6 en bij de redactie 30. Deze laatste reductie moet vooral komen uit vergaande samenwerking tussen de redacties van het Noordhollands Dagblad en de zuidelijke edities van HDC Media: Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- & Eemlander.

Daarnaast wil het bedrijf het rendement verbeteren door effectievere promotie, een stijging van de advertentieomzet door een kwaliteitsinjectie in het verkoopbedrijf en verdere reductie van redactiekosten. Ook is HDC Media bezig enkele nieuwe producten te ontwikkelen, maar daarover wil de directie uit concurrentieoverwegingen nog geen mededelingen doen.

De maatregelen moeten nog worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Eventueel boventallig verklaard personeel zal vallen onder het sociaal plan dat al geldt voor de lopende reorganisatie binnen HDC Media. Die voorziet onder andere in een centralisatie van de meeste activiteiten op het bestaande terrein in Alkmaar. Daar wordt op bescheiden schaal nieuwbouw gepleegd. Bij HDC Media zijn nu ruim 800 voltijdbanen.

Advertentie

Leiden Leidsch Dagblad


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×