Stuurgroep Gnephoek komt met ideëen

De Stuurgroep Gnephoek, bestaande uit wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, en Rijnwoude, vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen VOA (Alphen) en ONVR (Rijnwoude), leden van het projectburo Oude Rijnzone en de Kamer van Koophandel Rijnland, heeft in een ontwerpatelier ontwerpen bedacht voor een mogelijke invulling van de Gnephoek. Gemeente Jacobswoude en de OVJ nemen ook deel aan de Stuurgroep, maar committeren zich niet op voorhand aan de standpunten van de groep.

De Stuurgroep houdt zich nu een jaar bezig met dit gebied. In hoofdzaak gaat het om de realisatie van twee oververbindingen en een rondweg ten noordwesten van Alphen teneinde bestaande werkgebieden beter te kunnen ontsluiten en om nieuwe woon- en werkgebieden te creëren voor de toekomst van Alphen aan den Rijn. Uit het atelier is naar voren gekomen, dat de leden van de Stuurgroep kiezen voor een grote bypass om Alphen met bruggen over de Oude Ruijn en Heijmanswetering. Het gebied wordt ingevuld met een mix van wonen, werken, voorzieningen, water en groen. Bedrijventerreinen Hoogewaard en Rijnhaven worden gerevitaliseerd. De ontwerpen variëren van 4.000 tot ruim 9.000 woningen. Ook zijn er varianten met veel groen en water of juist met veel bedrijventerrein. Sommige varianten zetten ook in op een light-railverbinding richting Schiphol.

De status van de ontwerpen is laag. Het is uiteindelijk aan de overheden zoals de gemeenteraad van Alphen om besluiten te nemen. De groep onder voorzitterschap van VOA-voorzitter dhr F. Ponsioen hoopt met de ontwerpen de discussie op gang te helpen. In het kader van een visie op de Oude Rijnzone die eind dit jaar wordt afgerond, zal dit najaar op hoofdlijnen besloten worden wat men met de Gnephoek wil. De discussie rondom de Nota Ruimte van VROM-Minister Dekker zal daarbij ongetwijfeld een rol spelen. De Oude Rijnzone wordt een belangrijke rol toegedicht om de verstedelijking binnen het Groene Hart op te vangen.

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×