De Stationsweg en de Steenstraat worden getransformeerd tot fiets- en voetgangersgebied. (Impressies: Visualisatiekoning)

Autoluwe binnenstad in volgende versnelling: 42 miljoen voor serie verkeersmaatregelen

Met het afsluiten van de Rijnzichtbrug en de Turfmarkt voor doorgaand autoverkeer, zet de gemeente Leiden een volgende stap in het autoluw maken van de binnenstad. ‘Slimme knips’ noemt wethouder Ashley North dat.

“We willen met dit besluit veel afspraken uit het coalitieakkoord verwezenlijken. We grijpen flink in op het verkeersnet met als doel de uitkomst dat het in meer wijken in Leiden verkeersveiliger en leefbaarder wordt. Een stad met schone lucht en waar de economie bloeit. Daar werken we in Leiden hard aan, en dat is nodig want sommige wijken wachten al té lang op oplossingen.”

Met het besluit ‘Groene lopers Leiden’, zoals het is genoemd, wil het college een flinke stap zetten in het bereiken van een veilige, gezonde, leefbare en economisch vitale stad. “Voor nu en zeker voor de generaties na ons. Dat is nodig, want in Leiden wordt het steeds drukker en het klimaat verandert. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Met het besluit dat is genomen worden niet alleen de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Transvaal, het stationsgebied en de binnenstad verbeterd maar ontstaan ook oplossingen voor ‘aandachtslocaties’ op andere plekken in de stad”, zegt North.

Wethouder Ashley North over de verkeersmaatregelen waar het college dinsdag een besluit over heeft genomen.

Een impressie van de Morsweg zoals die straat er vanaf 2026 uit moet zien.

De komende jaren werkt Leiden aan een hele serie maatregelen, waarvoor in totaal 42 miljoen euro is uitgetrokken. Als eerste is de Morsweg eind volgend jaar aan de beurt. Dat wordt een fietsstraat waar autoverkeer niet meer welkom is. Wel blijven er bussen rijden. De straat wordt deels vergroend, maar veel ruimte is er niet voor extra bomen. Wel voor geveltuintjes.

 • Impressie Steenstraat
  Impressie Steenstraat
 • Impressie Turfmarkt
  Impressie Turfmarkt

Ook rond de Beestenmarkt maakt in de toekomst auto- en busverkeer geen deel meer uit van het straatbeeld. Wel blijft er tijdens venstertijden ruimte voor het emissievrij bevoorraden van winkels en horeca.

Groene loper
Belangrijk onderdeel van de plannen is ook de entree naar het centrum vanaf Leiden Centraal. De afgelopen jaren werd steeds gezegd dat Leiden daar de rode loper wil uitrollen voor iedereen die per trein Leiden aandoet. “Dat is nog steeds zo, maar de kleur wordt wel groen”, zegt North. “Het gebied ondergaat echt een metamorfose, waarbij verkeer wordt geweerd en veel groen wordt toegevoegd.”

 • Impressie Prinsessekade
  Impressie Prinsessekade
 • Impressie Kort Rapenburg
  Impressie Kort Rapenburg

North: “Een busvrije Stationsweg moet niet alleen de verkeersveiligheid flink verbeteren, maar het opent ook de deur naar een volwaardige entree van onze binnenstad. We maken een verkeersluwe groene loper van het station via de Steenstraat en de Beestenmarkt naar de Haarlemmerstraat en via de Prinsessekade en het Kort Rapenburg naar de Breestraat.

 • Impressie Churchilllaan
  Impressie Churchilllaan
 • Impressie Haagse Schouwweg - Dr. Lelylaan
  Impressie Haagse Schouwweg - Dr. Lelylaan
 • Impressie Stevenshof
  Impressie Stevenshof
 • Impressie Plesmanlaan
  Impressie Plesmanlaan

Westkant
Door de maatregelen die in het centrum worden genomen, verplaatst het verkeer zich naar nieuwe routes. Vooral aan de westkant van Leiden zou dat tot problemen leiden als daar geen aanpassingen worden gedaan. Die komen er dus ook. Bij de Churchilllaan en de Haagsche Schouwweg bijvoorbeeld, rond de Hoge en Lage Mors. In de Stevenshof wordt de rotonde bij het Van der Valk hotel vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Op de kruising van de Plesmanlaan met de Haagsche Schouwweg komt een zogenoemde ‘divergerende diamantkruising’. Leiden heeft eerder al ervaring opgedaan met dat uit de Verenigde Staten overgewaaide concept bij de ‘Knoop Leiden West’ even verderop. Daar lag enkele jaren zo’n speciaal kruispunt tijdens de werkzaamheden rond de aansluitingen met de A44.

(Video: Omroep west)

Naar verwachting worden alle plannen uit het kaderbesluit ‘Groene lopers Leiden; Veilige straten, leefbare wijken, schone lucht en een vitale binnenstad’ op 6 juni besproken in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Hierna zou het in de gemeenteraad van 13 juni 2024 vastgesteld kunnen worden. In 2032 moeten alle projecten zijn uitgevoerd.

Leiden Maatschappij Autoluwe Binnenstad


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×