Diaconessenhuis start polikliniek verstandelijke beperkingen

’s Heeren Loo West-Nederland en het Diaconessenhuis Leiden starten vanaf 1 oktober 2004 met een speciale polikliniek voor mensen met een verstandelijke beperking. Een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG), Pieter de Jong, leidt deze polikliniek. De polikliniek staat open voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio.

Veel verstandelijk gehandicapten wonen tegenwoordig zelfstandig. Zij staan als patiënt ingeschreven bij een gewone huisarts. Medische zorg aan deze patiëntengroep is vaak anders dan de zorg voor niet-gehandicapten. Het verschil heeft vaak te maken met de oorzaak van de verstandelijke handicap. Verder zijn verstandelijk gehandicapten lang niet altijd in staat om onder woorden te brengen wat er aan de hand is. Het vaststellen en behandelen van ziekten bij verstandelijk gehandicapten is dan ook een vak apart. Sinds 2000 is ‘arts voor verstandelijk gehandicapten’ (AVG) officieel erkend als specialisme.

Een AVG-arts heeft veel verstand van specifieke gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn epilepsie en problemen op het gebied van het bewegen, het gedrag, de voeding, en het gehoor- of gezichtsvermogen.

In 2002 onderzocht professor Heleen Evenhuis in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg de kwaliteit van de huisartsenzorg aan verstandelijk gehandicapten. Ze concludeerde: “Belangrijke diagnoses worden op grote schaal gemist en essentiële behandelingen blijven achterwege”.’s Heeren Loo West-Nederland* heeft hierop actie ondernomen en het Diaconessenhuis Leiden benaderd om samen dit AVG-spreekuur te organiseren.

De nieuwe polikliniek begint met een dagdeel in de week (elke vrijdag van 12.30 tot 16.30 uur). Niet alleen huisartsen uit de regio kunnen patiënten doorverwijzen, maar ook de specialisten van het Diaconessenhuis. Vooralsnog duurt dit project een jaar. Op 6 oktober wordt de overeenkomst tussen ’s Heeren Loo West-Nederland en het Diaconessenhuis officieel ondertekend.

Directeur patiëntenzorg van het Diaconessenhuis drs. A.J. Lamping: “Het Diaconessenhuis heeft een regionale functie. Wat voor ons voorop staat in dit project is de ondersteuning aan de huisartsen. Als na een jaar blijkt dat wij in een behoefte voorzien, dan blijft de AVG in het Diaconessenhuis met eventueel uitbreiding van spreekuren.

In januari 2005 vindt een symposium plaats in het Diaconessenhuis over de rol van de arts verstandelijke gehandicapten. Professor Evenhuis zal als gastpreker optreden.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×