Hollands Midden vormt nu één 'veiligheidsregio'

Met instemming van hun colleges en gemeenteraden hebben de burgemeesters van de 35 gemeenten in Hollands Midden vandaag het startsein gegeven voor een uniek samenwerkingsverband op het gebied van de veiligheid en de rampenbestrijding. Zij hebben het regionale politiekorps, de regionale brandweer, de organisatie voor geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en centrale post ambulancevervoer (CPA) gebundeld in één overkoepelende organisatie: de Veiligheidsregio Hollands Midden.

In het nieuwe gebouw van de Gemeenschappelijke Meldkamer van de Veiligheidsregio op het terrein van de Regionale Brandweer aan de Rooseveltstraat in Leiden, kwamen de burgemeesters voor het eerst bijeen als algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Hun eerste daad was het kiezen van een dagelijks bestuur. Dat bestaat uit de korpsbeheerder van het regionale politiekorps, burgemeester Lenferink van Leiden als voorzitter en de burgemeesters Schoof van Alphen aan den Rijn, Borgdorff van Bodegraven, Cornelis van Gouda, Wienen van Katwijk, Zonnevylle van Leiderdorp, Timmers van Oegstgeest en Verver van Voorschoten. Ook de hoofdofficier van justitie mr. W.B.M. Tomesen, maakt deel uit van het bestuur van de Veiligheidsregio.

De dagelijkse, ambtelijke leiding van de Veiligheidsregio is in handen van de veiligheidsdirectie. Daarin hebben zitting de korpschef van de politie, de commandant van de regionale brandweer, de regionaal geneeskundig functionaris en één van de gemeentesecretarissen uit Hollands Midden.

Doel van de Veiligheidsregio is een versterking van de onderlinge samenwerking van de hulpverleningsdiensten en de gemeenten in het gebied. Om beter voorbereid te zijn op rampenbestrijding en om de toenemende risico’s bij rampen en grote ongelukken beter te kunnen beheersen, is versterking van de samenwerking geboden. Ook moet de Veiligheidsregio leiden tot minder ‘bestuurlijke drukte’. De bestuurlijke betrokkenheid bij de afzonderlijke hulpverleningsdiensten en gemeenten wordt gecoördineerd en gebundeld in de ene Veiligheidsregio. Dat kost minder tijd en vermindert communicatierisico’s. Bovendien zal de samenwerking tussen de uitvoerende diensten en gemeenten aanzienlijk verbeteren.

Het initiatief in Hollands Midden ligt in lijn met de kabinetsplannen voor een landelijk stelsel van veiligheidsregio’s. Tekortkomingen bij de bestrijding van rampen trokken in de afgelopen jaren veel aandacht. Een stroom van rapporten en evaluaties toonde de noodzaak van verbeteringen in de organisatie van de rampenbestrijding aan. De bestuurders in Hollands Midden menen met de vorming van een veiligheidsregio belangrijke stappen te hebben gezet om die verbeteringen te bewerkstelligen.

De veiligheidsregio Hollands Midden is gebaseerd op een bestuursovereenkomst tussen de 35 burgemeesters. In deze bestuursovereenkomst is ook afgesproken dat de positie van de coördinerend burgemeester in de regio wordt versterkt. Als zich daadwerkelijk een ramp of groot incident voordoet, die gemeentegrenzen overschrijdt, dan heeft de coördinerend burgemeester de bevoegdheid knopen door te hakken. Bijvoorbeeld over de inzet van mensen en materieel of het openhouden van routes voor hulpverlening. Uiteraard worden de bevoegdheden en daarmee het gezag van de burgemeesters in de gemeenten waar de ramp of het incident zich voordoet, niet aangetast.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×