Leiden presenteert sluitende begroting 2005

Wethouder rogier van der Sande (VVD, financiën) heeft vrijdag de ontwerpbegroting voor komend jaar overhandigd aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, VVD-raadslid Greetje van Gruting. Wethouder Van der Sande vatte de begroting samen in twee belangrijke kenmerken: “Om te beginnen is deze begroting de eerste echte Programmabegroting van Leiden, waarin helder staat omschreven wat de gemeente in 2005 en volgende jaren wil bereiken. Verder is het gelukt om een sluitende begroting te presenteren. Dit ondanks het feit dat Leiden weer minder geld krijgt van het Rijk”.

Voor Leiden is de begroting bijzonder, omdat het de eerste zogenoemde ‘programmabegroting’ is. Anders dan in het verleden wordt in 11 samenhangende onderdelen (de programma’s) helder en meetbaar aangeven wat de doelen zijn, wat gedaan gaat worden om die doelen te bereiken en wat dat mag kosten. De gemeenteraad stelt zo de hoofddoelen, ‘de kaders’, vast. Het College zorgt voor de uitwerking en uitvoering.

Leiden krijgt ook in 2005 weer minder geld van het Rijk, maar deze financiële problemen blijken minder groot dan kort voor de zomer nog werd verwacht. Door een positief saldo van de eerder dit jaar afgeronde Taken & Efficiencydiscussie en enkele financiële meevallers is slechts een beperkt bedrag aan nieuwe bezuinigingen nodig om de begroting sluitend te krijgen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×