Lenferink weigert terug te treden

Burgemeester Lenferink is niet van plan om terug te treden als voorzitter van de Stichting Pieterskerk Leiden (SPL). Dat antwoordt het College van B&W op vragen van VVD-raadslid Sleijster die Lenferink eerder deze week opriep om een eind te maken aan zijn bestuurslidmaatschap van de Pieterskerk, omdat hij in die situatie maar liefst drie petten draagt. Als voorzitter van de SPL vraagt hij subsidie aan de gemeente Leiden, als burgemeester wijst hij deze toe en als vooorzitter van de gemeenteraad controleert hij de besteding ervan. Het college ziet geen enkel probleem in de mogelijk belangenverstrengeling van Lenferink” “Gezien het feitelijk functioneren van de burgemeester zien wij geen onduidelijkheid over de verschillende bestuurlijke verantwoordelijkheden.”

Ook D66-wethouder Hessing is bestuurslid van de Pieterskerk. Hoewel hij binnen het college over de subsidies voor het muziekbeleid van de kerk gaat, ziet het college ook hier geen probleem. Binnen het college is wethouder Geertsema verantwoordelijk voor de subsidierelatie met de Pieterskerk in het kader van de grootschalige opknapbeurt die de kerk momenteel ondergaat.

“Indien er binnen ons College een stemming zou plaatsvinden over de Pieterskerk zullen de Burgemeester en wethouder Hessing uiteraard niet deelnemen aan de stemming, conform artikel 58 van de Gemeentewet. Correspondentie tussen de gemeente Leiden en de Stichting Pieterskerk wordt ook niet door de Burgemeester ondertekend, maar door de loco-Burgemeester,” zo schrijft het college aan de raad.

“Ook binnen het bestuur van de Stichting Pieterskerk stellen de beide leden van het College zich terughoudend op wanneer het gaat om gemeentelijke zaken, zoals bijvoorbeeld de recente garantstelling. De gesprekken hierover zijn gevoerd door wethouder Geertsema en de secretaris en penningmeester van de Stichting Pieterskerk. Correspondentie tussen de Stichting Pieterskerk en de gemeente Leiden wordt ook niet ondertekend door voorzitter Lenferink, maar door de tweede voorzitter”.

Lenferink zal overigens wel gevolg geven aan een besluit van de gemeenteraad als deze zou besluiten dat de functies onverenigbaar zijn. Het college wil dan wel met de raad een brede discussie over combinaties van maatschapppelijke en bestuurlijke functies van college- en raadsleden in het algemeen.

Advertentie

Leiden spl


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×