SP ontvreden over woningnoodstandpunt Gedeputeerde Staten

Statenlid Peter Romijn van de SP is ontevreden met de beantwoording van zijn vragen over de woningnood. Begin september stelde hij vragen over de achterstand op de bouw van sociale volkshuisvesting en het fenomeen ‘scheefwonen’. “Als dit het standpunt van de provincie weergeeft, gaat er nog een stevige discussie aankomen,” waarschuwt Romijn.

De meest recente gegevens over sociale woningbouw dateren uit 1999. Volgens Gedeputeerde Staten is een woningtekort acceptabel. De schaarste in de sociale sector zal in 2015 naar verwachting niet helemaal opgelost zijn. Het is een korte bloemlezing van de beantwoording die SP-er Peter Romijn kreeg. “In de nieuwe plannen staat weer het idee om 30 % van de nieuwe woningen in de sociale sector te bouwen. Ze houden nu niet eens bij wat er gebouwd wordt, hoe kan je dan ooit controleren ofdie norm gehaald wordt?”

In december komt in de Provinciale Staten de “Woonvisie” ter sprake. Daar wordt besproken wat, hoeveel en waar er gebouwd wordt de komende tien jaar. De huidige woningnood, met wachtlijsten van maximaal acht jaar, wordt door GS bestreden doorhet bijbouwen van duurdere en senioren-woningen.

Romijn: “Altijd komt de provincie met een theorie over scheefwonen: er is geentekort aan sociale volkshuisvesting, en wonen alleen mensen met een te hoog inkomenin. Het beeld wordt gesuggereerd dat er blijkbaar mensen zijn die ’te weinig’ aanhun woning uitgeven. En dat terwijl de afgelopen tien jaar de relatieve woonlastenmet 17% gestegen zijn! In het Woning Behoefte Onderzoek van de overheid staatoverigens letterlijk te lezen dat mensen met een gestegen inkomen ‘hun weg naarduurdere segmenten weten te vinden’. Kortom: scheefwonen is een mythe.”

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×