Bestuur Rijnland laat kandidaat niet toe

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft woensdag unaniem besloten om Hans Bremer niet toe te laten als lid van het bestuur. De vergadering volgt daarmee het advies van de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Volgens dit advies heeft Bremer zich op basis van onvoldoende geldige handtekeningen kandidaat gesteld, waardoor deze kandidaatstelling als ongeldig moet worden gezien. Volgens de commissie zou de verenigde vergadering in strijd met het rechtsstatelijk beginsel van bestuurlijke integriteit handelen, wanneer leden worden toegelaten die zich voor hun kandidaatstelling hebben bediend van vervalste handtekeningen. Bremer overweegt zijn afwijzing bij de Raad van State aan te vechten: “De kiezer heeft gesproken en niet het bestuur.”

Bremer kreeg genoeg stemmen om zich kandidaat te stellen voor de waterschapsverkiezingen die van 25 september tot 6 oktober werden gehouden, maar bleek drie handtekeningen te hebben vervalst. Na een standaardcontrole, nog voor de verkiezingen, kwam de fraude boven tafel. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap besloot woensdagochtend Bremer niet toe te laten tot het bestuur. De andere 35 gekozen kandidaten zijn wel toegelaten.

De afgewezen kandidaat vindt het ‘van de zotten’ dat het bestuur nu moeilijk doet. “Dat hadden ze toen moeten zeggen, maar niet achteraf. Het besluit is gebaseerd op de kandidaatstelling en dat is in strijd met de kieswet”, zegt Bremer. Daarom zegt hij sterk geneigd te zijn de Raad van State te laten beslissen over het besluit.

Het waterschap wil ‘op advies van de landsadvocaat’ niet op de gronden van Bremers afwijzing ingaan. “Het bestuur heeft het besluit genomen op grond van de bevindingen van de commissie van geloofsbrieven, die de kandidaten onderzoekt. De heer Bremer heeft tot 1 november de tijd het besluit aan te vechten. Als we dan nog niets hebben vernomen wordt zijn plaats opgevuld door een andere kandidaat”, zegt woordvoerder Kees Meijer.

Bremer is ervan overtuigd dat het besluit in strijd is met de verkiezingswet. “Ik neem de kieswet gewoon mee, dan kan de Raad van State beslissen. Er hebben meer dan tienduizend mensen op mij gestemd en dus kom ik op voor hun belangen.” Op de vraag of hij zich niet verplicht voelt zich terug te trekken als aankomend bestuurslid, antwoordt Bremer: “Ik heb drie handtekeningen nagemaakt. Ik weet ook dat dit niet mag. Maar er is veel media-aandacht geweest over mijn situatie voor de verkiezingen. Tienduizend mensen hebben op mij gestemd en iedereen heeft kunnen weten wat ik gedaan heb. Ik kan ermee leven en ik weet dat de mensen die de echte handtekeningen hebben gezet er ook mee kunnen leven.”

Rijnland had via advertenties kiezers opgeroepen niet op de fraudeurs te stemmen, zonder het gewenste resultaat. De lage opkomst bij de hoogheemraadschapverkiezingen zou volgens het waterschap mede aan de fraudeurs te wijten zijn. Nu één fraudeur toch is verkozen, kunnen de Rijnland-verkiezingen in theorie ongeldig worden verklaard als kiezers dat eisen. In dat geval moeten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, wat het waterschap Rijnland zo’n 750 duizend euro kost.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×