Universiteit Leiden: "Wij zijn juist de beste"

“De conclusie die in een aantal media getrokken wordt op basis van het OC&W-rapport dat Leiden de slechtste universiteit zou zijn, is onjuist. Zou ons ook erg verbazen want uit het meest recente materiaal dat wij van het ministerie hebben, staat dat Leiden op het punt van onderzoek bovenaan staat en op het punt van onderwijs een goede middenmoter is. In het totaalklassement zouden wij volgens dat onderzoek op één staan,” dat meldt woordvoerder Wim van Amerongen van de Universiteit Leiden naar aanleiding van berichten in verschillende media.

Uit het nieuwste OC&W-document Kennis in Kaart kan geconcludeerd worden dat de verschillen in kwaliteit van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten over het algemeen niet groot zijn. 95 procent scoort in visitaties voldoende of goed. De resterende vijf procent valt in de categorie excellent dan wel onvoldoende. Van Amerongen: “In de berichten in de kranten wordt die 95% volledig buiten beschouwing gelaten en wordt ingezoomd op slechts vijf procent van de opleidingen, namelijk de categorieën die excellent dan wel onvoldoende zijn”.

Een overzicht van de kwaliteit van het onderwijs op universiteitsniveau is niet echt zinvol, echter wel op het niveau van de opleidingen. Uit beoordelingen van opleidingen kun je namelijk wel opmaken welke opleiding aan welke universiteit de beste is. Maar niet welke universiteit over de volle breedte de beste is.

Van Amerongen: “Leiden heeft een groot aantal goede opleidingen, een aantal uitstekende en enkele die nog niet goed genoeg zijn. Voor ons is dat de reden om het onderwijs bij die opleidingen die nog niet goed genoeg zijn, te verbeteren. Een voorbeeld is de opleiding rechten. Die scoorde in de visitatie die in 2002 – dus twee jaar geleden – is uitgevoerd een onvoldoende. Inmiddels geeft die visitatie geen actueel beeld meer. Zo was er stevige kritiek op de huisvesting en de faciliteiten. De faculteit is de afgelopen maand verhuisd naar het Kamerlingh Onnes Gebouw en beschikt nu over geavanceerde faciliteiten. Verder zijn bij rechten en nog enkele opleidingen gerichte acties begonnen om de slag van kwantiteit naar kwaliteit te maken. Dat heeft geleid tot een beperking van de instroom bij psychologie en binnenkort ook bij rechten. Wij willen dus geen duizend studenten bij rechten maar 850”.

Advertentie

Leiden slechteuni


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×