Voorzitter Schohaus van de Leidse afdeling van Horeca Nederland gaf de commissie ongezouten zijn mening over de 'buitensporige' verhoging van de tarieven. "Als de horeca de prijs van een kopje koffie met 600% verhoogt, betaalt u voortaan 10 euro. Dat pikt toch niemand". (Foto: Chris de Waard).

Raad sterk verdeeld over verhoging terrastarieven

Dat de tarieven die Leidse horeca-ondernemers moeten betalen voor hun terras omhoog gaan is wel zeker, maar hoeveel die stijging zal zijn, is nog volstrekt onduidelijk. De raadscommissie Bestuur en Veiligheid besprak een hernieuwd voorstel van wethouder Geertsema dinsdagavond, maar kwam er niet uit. Collegepartijen Pvda en VVD steunen het collegevoorstel om de tarieven met 200 tot 250 procent te verhogen. D66 en GroenLinks zijn zover nog lang niet en lijken vooralsnog aan te sturen op een overgangsperiode van twee jaar. Vooral D66 heeft veel moeite met de plannen. “De cijfers van de wethouder zijn op drijfzand gebaseerd,” zo vindt raadslid Peter Bootsma die denkt dat de tarieven in het collegevoorstel veel meer stijgen dan nodig is.

“De wethouder gaat er vanuit dat het aantal vierkante meters terras door de hogere tarieven met zo’n 800 vierkante meter zal afnemen. Door die aanname moeten de tarieven zo fors omhoog,” zo redeneert Bootsma. Volgens wethouder Geertsema is die berekening echter zeer realistisch: “De tarieven gaan omhoog en we gaan veel strenger controleren dan voorheen. De horeca zegt zelf niet bereid te zijn dat te betalen, dus die cijfers komen van hen zelf.”

De wethouder verontschuldigde zich overigens wel voor de ‘kennelijk gebrekkige communicatie’ met de Leidse horeca. “Ik heb de cijfers al maanden geleden gecommuniceerd, maar als dat niet is overgekomen, reken ik mezelf dat aan,” aldus Geertsema. Niet alleen de horeca was onaangenaam verrast door de megastijging van de tarieven. Ook veel raadsleden bleken zich eerder niet gerealiseerd te hebben wat een stijging met 133.000 euro zou betekenen voor de horeca. Filip van As (ChristenUnie) was daarover het duidelijkst. Onomwonden gaf hij toe zich daarop verkeken te hebben en nu mogelijk tot een andere afweging te willen komen.

De Leidse horeca-ondernemers zijn woest over de plannen. “In het onderzoek waarop de nieuwe tarieven zijn gebaseerd zitten zoveel fouten dat er meer niet dan wel klopt,” aldus voorzitter Schohaus van de afdeling Leiden van Koninklijke Horeca Nederland: “We voelen ons bedrogen en misbruikt”. Ook de nieuwe cijfers waar Geertsema gisteren mee kwam, nemen de horeca-ondernemers niet serieus: “Het is broddelwerk”. In het aangepaste voorstel van het college gaan de tarieven niet met 600, maar met 200 tot 300 procent omhoog. Nog steeds een buitensporige verhoging, zo vinden de terrashouders.

Op zeven december spreekt de voltallige gemeenteraad over de verhoging van de precariorechten voor de terrassen. Dan wordt ook duidelijk met welke stijging de raad akkoord zal willen gaan en of er inderdaad een overgangsperiode komt. Wethouder Van der Sande eist in dat geval wel van de raad dat er een alternatieve dekking komt voor de 133.000 euro die de rechten extra moeten opleveren. “Bij de Taken & Efficiency discussie bent u hiermee akkoord gegaan. Als u nu een andere keuze maakt, moet u ook aangeven waar dat geld dan vandaan moet komen.”

Leiden terrassen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×