PvdA wil integrale aanpak jeugdprostitutie

De Leidse Partij van de Arbeid heeft het probleem van jeugdprostitutie in Leiden in kaart gebracht en trekt daaruit de conclusie dat het probleem in Leiden weliswaar niet groot is, maar wel degelijk speelt. Er zijn bij een aantal hulpverleners en jongerenwerkers gevallen bekend van jeugdprostitutie. Tot nu toe is er geen gerichte actie ondernomen om jeugdprostitutie te bestrijden en de PvdA wil dat dat veranderd. Voorlichting, meer deskundigheidsbevordering en verbetering van de hulpverlening en de opvang moeten zoveel mogelijk een eind maken aan het fenomeen.

De PvdA heeft gesproken met de politie, met hulpverleners, jongerenwerkers en andere betrokkenen. Roelof van Laar, duo-raadslid voor de Partij van de Arbeid: “Overal zag ik hetzelfde beeld. Een enkele specialist kon me wat meer vertellen, maar veel is er niet bekend. Er is zeker sprake van een aantal gevallen, maar hoe groot het probleem nu echt is, dat is niet te achterhalen. Het onderzoek dat er naar dit probleem gedaan, is leidt iedere keer tot dezelfde conclusie; het probleem is groter dan we kunnen zien.”

Hoewel niemand dus precies weet hoe groot het probleem is, vindt de PvdA dat het nodig is om het probleem aan te pakken. Van Laar heeft van verschillende hulpverleners gehoord dat meisjes in Leiden slachtoffer worden van loverboys of op een andere manier in de prostitutie komen. Ook is het volgens het duo-raadslid bekend dat er op bepaalde scholen loverboys aanwezig zijn om meisjes te versieren.

De PvdA wil dat de Gemeente om tafel gaat zitten met bijvoorbeeld scholen en ervoor zorgt dat er voorlichting komt voor Leidse jongeren. Van Laar: “Nu willen scholen vaak niets doen omdat het slechte PR zou zijn. Geassocieerd worden met jeugdprostitutie is niet iets waar een school op zit te wachten. Ik hoop dat als alle scholen meedoen, dat probleem verdwijnt. Ook ouders en leerlingen kunnen hier een rol in spelen. Vraag je school om voorlichting te gaan geven, dan doen ze het misschien ook.”

Niet alleen scholen moeten aan de slag, ook de hulpverlening en het jongerenwerk kunnen meer doen zegt Van Laar die samen met de regio en de provincie wil zoeken naar initiatieven die ervoor zorgen dat jongens en meisjes voorbereid zijn op loverboys, dat ze ‘nee’ kunnen zeggen als ze dat willen en hulp kunnen zoeken voor het te laat is.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×