Leiden stemt in met ondernemersfonds

Leiden krijgt als eerste stad in Nederland een speciaal ondernemersfonds dat wordt gevoed vanuit een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting voor niet-woningen met 5,6%. Met het geld kan het Leidse bedrijfsleven dan zaken betalen waar nu geen geld (meer) voor is, zoals kerstversiering in het centrum, de intocht van Sinterklaas, maar bijvoorbeeld ook de gezamenlijke inkoop van beveiliging. De voltallige gemeenteraad stemde daar dinsdagavond mee in, maar niet nadat er een flinke discussie had plaatsgevonden, omdat ook niet-ondernemers mee moeten betalen.

Het gaat dan om allerlei clubs en instellingen die tot de ‘niet-voor-de-winst-sector’ behoren, zoals GroenLinks-fractievoorzitter de non-profitclubs consequent noemt. Hij diende namens zijn partij een amendement in, die de ondernemers zou verplichten om ook een aantal vertegenwoordigers van de de ‘niet-voor-de-winst-sector’ op te nemen in het orgaan dat straks gaat bepalen waaraan het geld wordt uitgeven.

Ook het CDA kwam met een (verderstrekkend) amendement. Die partij wil dat er een apart fonds wordt ingesteld voor de non-profit-sector. Het geld, zo’n 30% van het totaal, dat via die sector binnenkomt, zou dan ook binnen of ten bate van die sector kunnen worden besteed zonder dat de ondernemers daar zeggenschap over hebben.

Wethouder De Boer moest de beide moties namen zijn collega-wethouder Rogier van der Sande (financiën) ernstig ontraden. Volgens het college van B&W lossen beide varianten niks op, omdat alleen vertegenwoordigers van de allergrootste non-profit-instellingen zoals de universiteit, het ROC en bijvoorbeeld het LUMC, een stem zullen krijgen in zo’n orgaan. Ook denkt het college dat er geen gezamenlijke belangen zijn in de non-profitsector omdat de aard van de instellingen teveel verschilt. Zo zou een speeltuinvereniging hele andere priorititen stellen dan de universiteit en zijn bovendien de bedragen die men aan OZB betaalt niet in verhouding met elkaar.

Uiteindelijk werden beide amendementen verworpen. Het raadsvoorstel zelf werd bijna door alle partijen omarmd. Alleen de SP stemde tegen, omdat die partij denkt dat de non-profitsector er te bekaaid vanaf komt.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×