VVD: "Overlast in Noord onacceptabel"

De VVD maakt zich ernstige zorgen over de toenemende overlast die een groepje jongeren veroorzaakt in Leiden-Noord. “De afgelopen maanden bereiken ons geregeld geluiden dat in Leiden-Noord ernstige overlast wordt veroorzaakt door een kleine groep jongeren. Het gaat daarbij om bedreigingen, scheldpartijen en vernielingen. De overlast is zodanig groot dat de stap naar regelrechte straatterreur nog maar heel klein lijkt te zijn. Er zijn zelfs signalen dat sommige bewoners in Leiden-Noord geen aangifte meer durven doen. De VVD in Leiden vindt deze situatie onacceptabel”, aldus raadslid Rob de Rooij in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De VVD wil nu van het college weten welke incidenten zich de laatste maanden precies hebben voorgedaan, hoe hierop is gereageerd door de politie en het welzijnswerk en in hoeverre deze reacties hebben geleid tot concreet resultaat. Ook vragen de liberalen zich af welke concrete handhavingsmiddelen de politie heeft om tegen dit soort problemen op te treden.

Ook voor de ouders ligt er volgens De Rooij een schone taak. Zij moeten door het welzijnswerk en de politie nauw worden betrokken bij de problemen die hun kinderen veroorzaken.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×