Mogelijk hoger parkeertarief voor 'Beestenmarkt Bulldozers'

De kans bestaat dat Leiden een apart, hoger parkeertarief invoert voor zogenaamde SUV’s. Deze ‘Beestenmarkt Bulldozers’, zoals GroenLinks-fractievoorzitter Gerard van Hees ze afgelopen oktober bestempelde, blijven wel welkom in de Sleutelstad, maar de eigenaren moeten mogelijk wat dieper in de buidel gaan tasten om hun vehikel te parkeren. Dat staat in een conceptrapport over de verbetering van de luchtkwaliteit in Leiden dat de Milieudienst West Holland in opdracht van de gemeente heeft opgesteld.

Aanleiding voor het rapport is de overschrijding van de grens- en drempelwaarden voor fijn stof binnen de Leidse gemeentegrenzen. Ook wordt op verschillende plekken de grenswaarde voor stikstofdioxide overschreden. Onder meer de ontwikkeling van Bedrijvenpark Oostvliet staat door de overschrijdingen onder druk.

Volgens voorlichter Fons Delemarre van de gemeente Leiden is het nog allerminst zeker of het speciale parkeertarief er ook echt komt. “Het gaat om een conceptrapport dat nog niet eens in het college besproken is”. Zelfs als het college voor zo’n hoger tarief voelt, moet het eerst nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Leiden beestenmarktbulldozer luchtkwaliteit


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×