Gemeente blijft optimistisch over plannen Oosvlietpolder

Hoewel de Raad van State het goedkeuringsbesluit van de provincie Zuid-Holland over het bestemmingsplan Oostvlietpolder van de gemeente Leiden grotendeels heeft vernietigd, blijft de gemeente Leiden hopen op een goede afloop voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oostvliet. “De Raad van State heeft het door de gemeenteraad van Leiden vastgestelde bestemmingsplan echter niet vernietigd, waardoor een nieuwe beoordeling van het plan door de provincie kan plaatsvinden. De provincie wordt geacht dit binnen een termijn van zes maanden te doen,” aldus de gemeente die het ‘zeker niet uitsluit’ dat een verbeterd goedkeuringsbesluit van de provincie de toets van de Raad van State wel kan doorstaan. “Het is jammer dat de gemeente nog niet direct aan de slag kan met het bedrijvenpark Oostvliet, maar de verantwoordelijk wethouders Geertsema en Hillebrand zijn in ieder geval wel positief over het feit dat er voor de provincie een herkansing komt”.

De kritiek op het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland richt zich vooral op de verkeersontsluiting en de luchtkwaliteit. Daarnaast heeft de Raad kritiek op de wijze waarop Gedeputeerde Staten het goedkeuringsbesluit heeft gemotiveerd. De gemeente Leiden heeft een half jaar de tijd om in nauw overleg met de provincie de verkeersontsluiting goed onder de loep te nemen.

Luchtkwaliteit is een lastiger punt en mede afhankelijk van de ontwikkelingen op rijksniveau. Tegen de tijd dat Gedeputeerde Staten een nieuw besluit over de goedkeuring nemen, is er wellicht meer duidelijkheid over hoe er verantwoord omgegaan kan worden met de regelgeving omtrent luchtkwaliteit. Bovendien kan in het nieuwe besluit van de provincie rekening gehouden worden met het inmiddels opgestelde gemeentelijke luchtkwaliteitsplan.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×