Adviesraad Gehandicaptenbeleid geinstalleerd

Afgelopen woensdag heeft wethouder Buijing de onlangs benoemde voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Adviesraad Gehandicaptenbeleid geinstalleerd. Deze adviesraad gaat het College gevraagd of ongevraagd adviseren over alle beleidszaken die van invloed zijn op het maatschappelijk functioneren van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en van chronisch zieken. Het instellen van een adviesraad wordt door de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) aan gemeenten voorgeschreven.

In Leiden telt, volgens de Stadsenquete 2004, ruim 10% van de huishoudens tenminste één persoon met een handicap en/of chronische aandoening. Om volwaardig mee te kunnen doen aan het maatschappelijke leven, om de regie te kunnen (blijven) voeren over het eigen leven moeten zij meer obstakels, drempels en weerstanden overwinnen dan de doorsnee-burger. Het gaat hierbij om ‘doodgewone’ zaken als: wonen, werken, studeren, sporten, mobiliteit, uitgaan etc. Daarnaast brengen handicaps en chronische aandoeningen ook meestal extra kosten met zich mee.

Het gemeentelijk beleid is er mede op gericht om zoveel mogelijk belemmeringen voor gehandicapten en chronisch zieken weg te nemen en om ervoor te waken dat – ongewild – nieuwe belemmeringen worden opgeworpen. Dit streven heeft zijn uitwerking op een grote verscheidenheid aan gemeentelijke beleidsterreinen: bouwen en wonen, vervoer en parkeren, openbare ruimte (bestrating, uitstallingen, straatmeubilair), voorzieningen en onderwijs, cultuur en sport, werk en inkomen.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×