16e Wandeltocht Leiden - Den haag

In de nacht van Hemelvaart, dit jaar van 4 op 5 mei, vindt voor de 16de keer de jaarlijkse nachtelijke wandeltocht plaats van Leiden naar Den Haag. Deze tocht wordt georganiseerd door SIS (Stichting Invulling Stedenband Den Haag-Juigalpa) en COS Haaglanden & West-Holland (Centrum voor internationale Samenwerking). Ook Leiden heeft al jaren een stedenband met Juigalpa. De wandeling, ‘Rond de Wereld in één Nacht’, voert door bossen en duinen, is 25 km. lang, trekt jaarlijks honderden deelnemers en staat in het teken van internationale en ontwikkelingssamenwerking. Omdat de nacht dit jaar op de datum 4 op 5 mei valt, wordt er ook aandacht besteed aan het thema ‘Vrijheid’. Zo voert de wandeling langs diverse Vrijheidsmonumenten.

De bedoeling van de wandeltocht is, naast het bieden van een sportieve uitdaging, mensen bewust maken van deze ontwikkelingsdoelen. Tijdens de wandeling zijn een ‘Onderwijsplein’ en een ‘Gezondheidsplein’ ingericht waar diverse organisaties laten zien hoe zij op deze thema’s een bijdrage leveren. Daarnaast zijn er diverse muzikale optredens, is er een nomadentent, levend theater, lekkere hapjes, kortom een nacht vol vertier en informatie op een speelse en ludieke wijze gepresenteerd.

Thema’s van de nacht zijn ‘Gezondheidszorg’ en ‘Onderwijs’; twee van de acht millenniumdoelen die de VN heeft geformuleerd. Het streven van deze doelen is dat in 2015 wereldwijd alle kinderen ten minste basisonderwijs moeten kunnen krijgen. M.b.t. gezondheidszorg moet kindersterfte onder de 5 jaar in 2015 met tweederde verminderd zijn ten opzichte van 1990, moedersterfte moet met driekwart zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990, en verspreiding van HIV/AIDS moet een halt worden toegeroepen.

Inschrijving en activiteiten 4 mei vanaf 21:00. Start: om 24:00 bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Steenstraat 1 te Leiden. Finish: Francois Vatelschool, Granaathorst 20 te Den Haag. Er is gratis busvervoer naar het Centraal Station.

Voorinschrijving via www.coshaaglanden.nl of telefoon 070-363 06 88. Het bedrag, € 8,50, kan vóór 5 mei gestort worden op gironummer 49.03.073 t.n.v. Stedenband Den Haag – Juigalpa o.v.v. ‘Nacht’, Men kan zich ook ter plaatste inschrijven voor € 10,-.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×