Veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen

De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland gaan veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen vastleggen in een verordening. Dit geeft de inwoners van West-Nederland meer duidelijkheid over de veiligheid van het gebied waarin zij wonen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de ontwerpverordening nu vastgesteld.

De normen die zijn vastgesteld geven het veiligheidsniveau waaraan de boezemkaden moeten voldoen. Boezemkaden zijn regionale waterkeringen (dijken) die polders beschermen tegen overstroming vanuit kanalen en grote vaarten. De verordening bevat naast veiligheidsnormen voor boezemkaden ook algemene regels en voorschriften met betrekking tot alle waterkeringen.

De provincies gaan in overleg met de waterschappen bepalen op welk tijdstip de verschillende boezemkaden aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. De waterschappen zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van verbetermaatregelen. De (financiƫle) inspanningen die hiervoor nodig zijn verschillen per waterschap en per boezemkade.

Geen categorie


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×