Toeristisch bezoek aan Leiden gestegen

Vorig jaar deed Leiden voor de derde keer mee aan het CVO (Continu Vakantie Onderzoek), onderdeel ‘Toeristisch bezoek aan steden’. Het CVO is een landelijk onderzoek van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het marktonderzoek(NIPO), het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) en het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NBTC). Doel van het onderzoek is het monitoren van het toeristisch bezoek aan de stad.

Het onderzoek wordt gedaan met behulp van een panel van circa 6500 Nederlanders die via internet viermaal per jaar een vragenlijst invullen. Deze mensen beantwoorden vragen over toeristisch bezoek aan steden. Het gaat in dit onderzoek om bezoeken die voor ontspanning of plezier worden gemaakt; ook winkelen en uitgaan vallen hieronder. Bezoeken om zakelijke redenen of familiebezoek etc. blijven buiten beschouwing.

In totaal doen 18, vooral grote en middelgrote, steden aan het onderzoek mee. Daarmee is een vergelijking tussen steden mogelijk. Ook is nu een vergelijking met het eerste en tweede jaar van de deelname van Leiden (2002, 2003) mogelijk.

In 2004 werden er ruim 2,3 miljoen bezoeken door 853.000 Nederlanders aan Leiden gebracht. 57% Van de bezoekers kwam van buiten Zuid-Holland. Leiden trekt relatief weinig jongeren onder de 14 jaar. Onder de deelnemende steden is Leiden koploper in het aantrekken van alleenstaanden en mensen uit de hogere sociale klassen.

Net als in de andere deelnemenden steden wordt ook in Leiden vooral winkelen voor plezier (funshoppen) als hoofdreden voor een bezoek genoemd (33%). Activiteiten die men verder vaak onderneemt zijn museumbezoek, het maken van een stadswandeling en iets eten of drinken in een horecagelegenheid. Gemiddeld ondernemen de bezoekers bijna twee activiteiten per bezoek. Iets eten en drinken is daarbij vaak een nevenactiviteit. Bij 8% van alle bezoeken werd een activiteit op het water ondernomen. Vooral de rondvaartboot was erg populair.

13% Van de ondervraagde bezoekers was nog niet eerder in Leiden geweest. Hiervan gaf 71% aan een duidelijke aanleiding te hebben voor een bezoek aan Leiden. Voor 23% bleek het advies of de verhalen van familie of vrienden een belangrijke aanleiding. Het aantal bezoeken aan Leiden steeg met 5%: van 2.258.000 in 2003 naar 2.371.000 in 2004. In 2004 kwamen er meer bezoekers om te winkelen. Het aantal activiteiten dat men onderneemt tijdens een bezoek steeg licht: van 1,66 in 2003 naar 1,88 in 2004.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×