Raadsvergadering via Sleutelstad.nl

De gemeenteraadsvergadering van 25 oktober is vanaf 19.00 uur live te volgen via Sleutelstad.nl.

Klik hier om naar de stream te luisteren.

Een overzicht van eerdere raadsvergaderingen van dit jaar staat op //www.sleutelstad.nl/raadsvergadering/.

Agenda van de openbare vergadering van de Raad op dinsdag 25 oktober 2005 in de Raadzaal van het Stadhuis, aanvang 19.00 uur. Deze vergadering zal worden voortgezet op dinsdag 8 november (aanvang 16.00 uur) en woensdag 9 november 2005 (aanvang 19.00 uur).1. Vaststelling agenda.2. Mededelingen.

3. Ingekomen Stukken.

4. Vaststelling besluitenlijst van 11 oktober 2004.

5. Beëdiging en installatie nieuw benoemd raadslid.

6. Benoemingen:

Lid commissie Onderwijs en Cultuur (vacature Tak)

Lid commissie Economie en Verkeer (vacature Schoch)

Lid commissie Ruimte en Grond (vacature v.Vugt)

7. Behandeling begroting 2006.

a. Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de begroting 1ste termijn

8. 108 Gevolgen wetswijziging OnroerendZaakBelasting/Nota lokale heffingen.

9. 109 Vaststelling Programmarapportage 2005.

10. Behandeling Concernbegroting 2006.

a. Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de begroting 2de instantie

b. Stemming over in te dienen moties en amendementen.

11. 110 Vaststelling Programmabegroting 2006.

Leiden, 14 oktober 2005.

de Voorzitter,

H.J.J. Lenferink

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×