VVD-raadslid Rob de Rooij niet herkiesbaar

Het Leidse gemeenteraadslid Rob de Rooij (VVD) heeft het bestuur van de VVD-Leiden laten weten niet beschikbaar te zijn voor een derde periode in de raad. Als reden voor zijn besluit geeft hij aan dat hij zich wil richten op het vinden van ‘een passende hoofdbetrekking’. Daarvoor wil hij zijn handen helemaal vrij hebben, omdat veel banen moeilijk zijn te combineren met het raadslidmaatschap in een grote stad.

De Rooij (1975) trad in 2000 toe tot de Gemeenteraad en heeft zich in de afgelopen vijf jaar beziggehouden met de portefeuilles bestuurlijke zaken, veiligheid en financiën. Met name op het terrein van veiligheid trad hij regelmatig met ferme standpunten naar buiten. Zo pleitte hij voor een stevige aanpak van de veiligheid in de stad door onder meer de invoering van cameratoezicht, preventief fouilleren en de aanpak van drugscriminaliteit. Ook heeft hij gepleit voor de aanpak van geweld in de stad met de actie ‘Meld Geweld’. Het initiatief om brommeroverlast in Leiden in kaart te brengen, heeft zelfs de Haagse politiek bereikt. De vele reacties die hij van burgers via de VVD-website kreeg, sterkten hem in het standpunt dat de brommeroverlast in de stad harder moet worden aangepakt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×