Inspraaktermijn zorglocatie daklozen Nuon-terrein verlengd

Tijdens een informatieavond over de vestiging van de opvang voor daklozen op het Nuon-terrein in gebouw B is door burgemeester Lenferink en wethouder Buijing toegezegd dat de inspraaktermijn met twee weken wordt verlengd t/m 23 december 2005. De reden hiervoor is dat naar verwachting in de tweede of derde week van december er meer duidelijkheid is over de ontsluiting van het Nuon-terrein. Dan is het, zoals burgemeester Lenferink het stelde, niet meer dan redelijk dat belangstellenden en belanghebbenden de gelegenheid krijgen ook op deze nieuwe situatie in te spreken.

Na het aflopen van de inspraaktermijn worden de inspraakreacties door het College van Burgemeester en Wethouders beantwoord. Dit gebeurt halverwege januari 2006, waarna er op 25 januari 2006 een commissievergadering Sociale Infrastructuur is. Tijdens deze meningvormende commissievergadering kunnen insprekers het woord voeren. Tenslotte besluit de gemeenteraad op dinsdag 30 januari 2006 over de nieuwe locatie voor de opvang van daklozen in Leiden.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×