Rol voor allochtone sleutelfiguren in de homo-emancipatie

Aanstaande vrijdagavond organiseren het COC Leiden en Stichting Meander in het kader van het dialoogproject ‘Spreek en Doorbreek’ een bijeenkomst over de rol van allochtone sleutelfiguren in de homo-emancipatie. Sleutelfiguren zijn mensen die door hun centrale positie, algemene bekendheid, of grote waardering binnen hun zelforganisaties een belangrijke rol kunnen spelen in het bespreekbaar maken van bepaalde onderwerpen. In dit geval wordt speciaal aandacht besteed aan de rol die zij kunnen spelen in de vergroting van de tolerantie en acceptatie ten aanzien van homoseksualiteit.

Tijdens de bijeenkomst staan de volgende vragen centraal: “Wat kan ik doen om dit onderwerp bespreekbaar te maken binnen mijn organisatie?”, “Wat doe ik als ik mensen uit mijn organisatie discriminerende dingen hoor zeggen over homoseksualiteit?” en “Hoe stel ik mij binnen mijn organisatie op mocht blijken dat iemand in de organisatie zich kenbaar wil maken als openlijk homoseksueel?”

De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 22.00 uur en wordt gehouden in het Gezinscentrum Slaaghwijk, Valkenpad 34-36, (Merenwijk). Geïnteresseerden zijn van harte welkom deel te nemen, maar worden verzocht zich vooraf aan te melden via e-mail bij Lahbib El Houari: lelhouari@stmeander.nl.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×