Stadsbank wordt Bureau Schuldhulpverlening

De Stadsbank wordt omgevormd tot een Bureau Schuldhulpverlening (BS). Dat heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten. Op die manier kunnen mensen met problematische schulden beter worden geholpen. Het is de bedoeling dat het nieuwe Bureau Schuldhulpverlening in april 2006 van start gaat. Eerder dit jaar liet wethouder Wim de Boer al via deze site weten dat de stadsbank zou verdwijnen en in de nieuwe opzet zou worden ondergebracht bij de dienst Sociale Zaken. “Het is de bedoeling dat de stadsbank in de toekomst veel eerder wordt ingeschakeld. Nu komen ze vaak pas in beeld als mensen tot hun nek in de schulden zitten,” aldus de Boer: “In de nieuwe situatie kunnen mensen met financiële problemen via Sociale Zaken direct worden doorverwezen, zodat ze hulp kunnen krijgen voordat het te laat is”.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het percentage van de bevolking dat kampt met problematische schulden vele malen groter is dan het aantal mensen met schulden dat zich meldt bij een loket voor schuldhulpverlening. Belangrijke redenen hiervoor zijn onder andere dat mensen onbekend zijn met het aanbod voor schuldhulpverlening of dat, voor hun gevoel, het water nog niet hoog genoeg aan de lippen staat. Ook hebben veel mensen schroom om hun financiële problemen kenbaar te maken aan anderen en daarbij hulp te zoeken.

Een inloopspreekuur van het BS moet ervoor zorgen dat mensen met hoge schulden makkelijker aankloppen voor hulp. Daarnaast kunnen zij bij het adviescentrum van het Bureau Schuldhulpverlening budgetteringstrainingen volgen. De werkwijze van het bureau is er op gericht om mensen te leren omgaan met hun financiën. Er wordt ook aandacht besteed aan preventie. Zo krijgt het centrum een preventiemedewerker die door middel van budgetcursussen moet proberen te voorkomen dat mensen de grip op hun financiële situatie verliezen.

In 2003 hebben 459 mensen een aanvraag tot hulp ingediend. In de programmabegroting van de gemeente Leiden is de ambitie vastgelegd om 2,5% meer mensen te bereiken. Dat betekent dat het nieuwe Bureau Schuldhulpverlening in 2006 ruim 483 aanvragen verwacht. Het nieuwe Bureau Schuldhulpverlening blijft wel sociaal bankieren. Dat wil zeggen dat het bureau kredieten en persoonlijke leningen verstrekt aan mensen die niet bij andere banken terecht kunnen in verband met een te laag inkomen.

Advertentie

Leiden stadsbank


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×