Meer groen in de regio

Vandaag is tijdens de zogenaamde Zuidvleugelconferentie het ‘akkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groener’ getekend tussen de ministeries van LNV en VROM, provincie en regiobesturen. In het akkoord zijn de voorwaarden vastgelegd om 4.200 hectare nieuwe recreatieve groengebieden te realiseren. De realisatie van dit recreatief groen is hiermee financieel zo goed als geregeld. Het rijksbudget is tot 2013 gegarandeerd. Bewoners van de Zuidvleugel (het gebied langs de grote steden Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Gouda) hebben door dit akkoord binnen tien jaar meer recreatiemogelijkheden dicht bij huis.

In de regio Holland Rijnland gaat het om circa 300 hectare nieuwe groene gebieden.

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×