Kabinet wil gekozen burgemeester

Het kabinet wil de Grondwet wijzigen zodat inwoners van gemeenten rechtstreeks hun burgemeester kunnen kiezen. Nu worden zij nog door de regering benoemd. De eerste verkiezingen kunnen plaatsvinden in 2010. Het kabinet heeft hiervoor een voorstel voor een grondwetswijziging, samen met een advies van de Raad van State, naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijziging maakt een einde aan de benoeming van burgemeesters door de ‘Kroon’ (de regering).

De Raad van State is in het advies kritisch over het voorstel en vindt dat het draagvlak voor de Grondwetswijziging niet breed genoeg is. Het kabinet is van mening dat er voldoende argumenten zijn om de rechtstreekse verkiezing van burgemeesters op te nemen in de Grondwet. Bij de parlementaire behandeling van de Grondwetswijziging moet blijken of er voldoende politiek draagvlak is.

Het kabinet kan door de grondwetswijziging in te dienen, ook de discussie met de Tweede Kamer voortzetten over de bevoegdheden van een rechtstreeks gekozen burgemeester. Minister Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties) onderzoekt daarvoor de komende maanden de mogelijkheden om de positie en bevoegdheden van een gekozen burgemeester te versterken.

Om de Grondwet te wijzigen zijn twee lezingen nodig. Eerst stemmen de Eerste en Tweede Kamer in hun huidige samenstelling over de Grondwetswijziging. Na de Tweede-Kamerverkiezingen van 2007 moeten beide Kamers opnieuw instemmen met de wijziging. Dan is er een tweederde meerderheid nodig.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen alle burgemeesters gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 worden gekozen.

Deze Grondwetswijziging komt voort uit de afspraken in het Paasakkoord tussen de voorzitters van de coalitiefracties in de Tweede Kamer en het kabinet. De aanleiding hiervoor was dat de Eerste Kamer een grondwetswijzing verwierp waarin de aanstellingswijze van burgemeesters uit de Grondwet werd gehaald.

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×