Leiden telt relatief veel daklozen

Bijna 500 mensen in Leiden hebben geen vast dak boven hun hoofd. Dit is een van de resultaten uit een rapport van het Trimbosinstituut dat in opdracht van de gemeente Leiden is gemaakt. Het aantal van rond de 493 mensen is, vergeleken met andere steden, behoorlijk hoog. In Leiden (onderzoek uit 2005) zijn ongeveer 4,5 daklozen per duizend inwoners, terwijl dit in Den Haag (onderzoek uit 2001) 2,8 daklozen per duizend inwoners is. Behalve dat het aantal daklozen aan de hoge kant is, blijkt uit het rapport dat de Leidse daklozen ook nog eens veel problemen kennen. Naast uiteraard een gebrek aan huisvesting, kampen velen met psychiatrische, financiële, psychosociale, verslavings- en gezondheidsproblemen.

Het getal van ongeveer 500 is niet nieuw; het komt ook al voor in de Monitor maatschappelijke opvang en verslavingszorg uit 2004. Wel is er sprake van een nieuwe definitie. Tot voor kort werd onderscheid gemaakt tussen daklozen en zogenaamde ‘marginaal gehuisvesten’; dat zijn mensen die nog wel beschikken over een tijdelijk of over een onorthodox slaapadres zoals een schuurtje of een bootje. Het Trimbosinstituut schaart ook deze tweede groep onder de feitelijk daklozen. De gemeente Leiden neemt deze definitie nu ook over.

Het Trimbos doet in haar rapport ook een aantal aanbevelingen. zo moet er uitbreiding komen van het aantal slaapplaatsen in de nachtopvang, het beleid dat is gericht op het voorkomen van dakloosheid moet worden versterkt en mensen die pas kort dakloos zijn geworden, moeten direct actieve begeleid worden. Ook pleit het Trimbosinstituut voor uitbreiding van het aantal woonvormen en nader onderzoek naar de problemen en hulpbehoeften van daklozen. Tenslotte zou de gemeente meer moeite moeten doen voor de verbetering van de levenskwaliteit van daklozen.

De gemeente betrekt de aanbevelingen bij het concreter maken van de beleidsvoornemens in de binnenkort vast te stellen beleidsvisie voor de verslavingszorg en maatschappelijke opvang in de regio Zuid Holland Noord. De aanbeveling om de capaciteit van de nachtopvang uit te breiden wordt gebruikt bij de ontwikkeling van de plannen voor een integraal aanbod aan opvang, diensten en dagbesteding voor daklozen.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×