Portaal verzorgt opvang dak- en thuislozen in NUON B-gebouw

Woningcorporatie Portaal gaat de opvang voor dak- en thuislozen in het NUON-gebouw B ontwikkelen en beheren. De gemeente Leiden en Portaal hebben dat afgelopen week afgesproken. Portaal krijgt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het beheer, de gemeente Leiden voor de invulling van de zorg. De komende weken gaan de gemeente en Portaal de plannen nader uitwerken. Dan moet ook duidelijk worden wat de opvang en het beheer de gemeente gaat kosten. Het is de bedoeling dat de eerste dak- en thuislozen komende winter in het gebouw worden ondergebracht.

Uitgangspunt bij de exploitatie en het beheer van de nieuwe opvang is voor beide partners het voorkomen van dakloosheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat daklozen altijd tijdelijk worden opgevangen en via Portaal en de reguliere regionale woonruimteverdeling worden geholpen bij het vinden van permanente woonruimte.

Er zijn daarbij twee belangrijke voorwaarden voor het slagen van de nieuwe stedelijke opvang voor dak- en thuislozen. Op de eerste plaats moet het gebouw goed zijn toegerust voor de belangrijkste functies die het gaat herbergen, op de tweede plaats mag er geen overlast zijn voor de omgeving.

Hans Buijing, verantwoordelijk wethouder, is verheugd: “We kunnen nu aan de slag, met waarborgen voor zowel zorg als veiligheid, voor de daklozen en voor de omwonenden. Eerder al hadden wij de locatie vastgesteld. Nu hebben wij ook een partij gevonden voor de exploitatie en het beheer. Portaal heeft op allerlei gebied bewezen een dergelijke opgave aan te kunnen”.

Portaal heeft overigens zelf ook belang bij een goed beheer, omdat de corporatie in de omgeving van het NUON-gebouw veel woningen bezit. Daarnaast is er Nieuw Leyden waar Portaal woningen verhuurt en kavels verkoopt.

Ook directeur Lex de Boer van Portaal is ingenomen met de opgave om het gebouw voor de daklozenopvang te realiseren: “Onze missie is om iedereen in Leiden onder dak te helpen, zolang je je gedraagt en je huur betaalt. Mensen die dat niet kunnen, helpen wij om toch zo zelfstandig mogelijk te wonen. Het realiseren van een verblijf voor de Leidse daklozen, eventueel aangevuld met voorzieningen die deze mensen kunnen helpen zich weer zelfstandig op de woning- en arbeidsmarkt te redden is een belangrijke schakel in de huisvestingsketen. Op deze manier kunnen wij de huisvestingsketen voor mensen met psychische en verslavingsproblemen weer beter sluiten. Zo willen wij voorkomen, dat mensen nodeloos op straat staan”.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×