Verkiezingsprogramma en kandidaten ChristenUnie Leiden

De leden van de ChristenUnie Leiden hebben eerder deze maand het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De lijsttrekker is Guido Terpstra, 25 jaar en afstuderend jurist. Hij volgt Filip van As op. In de top-10 staan vier vrouwen. Het programma 2006-2010 bouwt duidelijk voort op wat de ChristenUnie nu in de gemeenteraad doet. De ChristenUnie Leiden wil herkenbaar zijn door de menselijke maat te zoeken, door sociaal te zijn vanuit een christelijke motivatie, door op te komen voor het milieu en door een degelijk financieel beleid.

De ChristenUnie wil dit concreet laten zien door de zorg voor kwetsbare groepen. Het is niet voor niets dat het verkiezingsprogramma hiermee begint. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat veel mensen in Leiden niet of nauwelijks kunnen voorzien in hun kosten van levensonderhoud. De gemeente moet er daarom op toezien dat corporaties, energieleveranciers, schuldhulpverleners en zorginstellingen samenwerken aan een oplossing voor bewoners die niet meer kunnen rondkomen.

Dan de RijnGouweLijn. De aanleg van deze lijn is een goede oplossing voor de openbaar-vervoersverbinding tussen Alphen aan den Rijn en de kust, maar moet niet dwars door de historische binnenstad komen. Het alternatief is een sneltram over het bestaande spoor Leiden-Utrecht te laten rijden. Dat spoor kan dan tegelijk verdubbeld worden. Deze oplossing is volgens de ChristenUnie Leiden veiliger en efficiënter en bovendien veel goedkoper te realiseren.

Verder vindt de ChristenUnie dat de Oostvlietpolder groen moet blijven. Daar begint voor Leiden het Groene Hart. Industrieterrein De Waard moet een woonwijk worden. De Groenoordhallen moeten hun economische functie houden. De ChristenUnie wil hier meer bedrijven vestigen door het terrein van de Groenoordhallen en de braakliggende terreinen daarachter verder te ontwikkelen tot een bedrijvenlocatie. Door de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan is een goede bereikbaarheid gegarandeerd.

Advertentie

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2006


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×