Greenport Bollenstreek wijst bouw van 5500 extra woningen af

De Stichting Hou het Bloeiend en het Platform Greenport Duin- en Bollenstreek zijn verbaasd over het bericht dat in de Bollenstreek 5500 extra woningen moeten worden gebouwd. “Daar is absoluut geen plaats voor in het gebied, als we serieus willen werken aan de ontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek”, zo stelt Hou het Bloeiend. Het Greenport-platform van de Duin- en Bollenstreek reageert hiermee op de gezamenlijke vergadering van Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland van 20 januari over de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Daar werd duidelijk dat de statenfracties vinden dat in de Bollenstreek de komende jaren 5500 extra woningen moeten worden gebouwd.

De Stichting Hou het Bloeiend heeft daarom, mede namens het Platform Greenport Duin- en Bollenstreek, een brief gestuurd naar de leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten van beide provincies. Daarin wordt nogmaals onderstreept dat in de Bollenstreek geen plaats is voor nog meer woningen. “Wij wijzen u erop dat minister Dekker (VROM) de vraag heeft gesteld óf, en zo ja waar in het gebied Haarlemmermeer-Bollenstreek nog ruimte is voor de bouw van 10.000-20.000 extra woningen. Het standpunt van de Stichting Hou het Bloeiend daarover is duidelijk: dat is niet haalbaar. De Duin- en Bollenstreek is aangewezen als Greenport en deze functie moet alle ruimte krijgen voor ontwikkeling. De regio heeft al een verstedelijkingsopgave van 33.000 woningen op zich genomen voor de periode tot 2020”, aldus Hou het Bloeiend-voorzittter F. Jonkman: “Bovendien wordt door alle partijen samen in de regio Holland hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Greenport-economie en aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. Daar past deze extra woningbouwopgave op geen enkele manier in.”

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×