Jeugd Preventie Team van start

Komende maandag gaat het Jeugd Preventie Team district Leiden-Voorschoten officieel van start. Tijdens de startbijeenkomst ondertekenen burgemeester Henri Lenferink, Paul van Musscher (districtschef politie Leiden-Voorschoten) en Irene Jager-de Haan (directeur Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland) in aanwezigheid van Lennie Huizer, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, een samenwerkingsovereenkomst waarmee betrokkenen hun samenwerking en inzet formeel vastleggen. Het Jeugd Preventie Team wordt gefinancierd door de gemeente Leiden, de provincie Zuid Holland en de politie Hollands Midden.

Het Jeugd Preventie Team (JPT) district Leiden-Voorschoten bestaat sinds begin dit jaar. Het is een samenwerkingsverband tussen de politie Leiden-Voorschoten en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Het JPT biedt hulp aan jongeren tot 18 jaar die in aanraking zijn geweest met de politie om te voorkomen dat dit nog eens gebeurd. Het gaat niet alleen om jongeren die strafbare feiten plegen, maar ook om jongeren die spijbelen of van huis weglopen. Bij het JPT werken een politiefunctionaris en drie medewerkers van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland samen in één team dat is gehuisvest op het politiebureau. Het doel van de aanpak via het JPT is de jeugdcriminaliteit terug te dringen door probleemgedrag in een vroeg stadium aan te pakken. Jongeren die in aanraking komen met de politie, hebben vaak problemen thuis of op school. Het JPT wil hen helpen de juiste keuzes te maken, waardoor ze weer perspectief krijgen op een positieve toekomst.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×