Eind januari demonstreerden Leidse asielzoekers in de Merenwijk tegen het beleid van Minister Verdonk. Verdonk sprak toen bij de Turkse Arbeidersvereniging Leiden (HTIB) tijdens een bijeenkomst over allochtonen en homoseksualiteit. (Foto: Frans Lardee).

Pvda wil leefomstandigheden Nieuweroord verbeteren

Pvda-raadsleden Hilde Jansen en Conny Broeyer hebben het college gevraagd om er samen het het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor te zorgen dat de leefomstandigheden van asielzoekers die in Nieuweroord verblijven verbeteren. Ook wil de partij dat er maatregelen worden genomen om nieuwe zelfmoord(pogingen) te voorkomen.

“Nieuweroord is enige tijd geleden een oriënterings- en inburgeringscentrum geworden. De PvdA-fractie had verwacht dat daarmee de populatie van het centrum zou gaan bestaan uit kansrijke asielzoekers, bij wie niet de dreiging boven het hoofd hangt op elk moment op straat te kunnen worden gezet. Bovendien heeft onze fractie steeds begrepen dat betrokkenen een betere begeleiding zouden krijgen,” zo schrijven de twee raadsleden in een brief aan het college.

Hoewel de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de asielzoekers in Nieuweroord in eerste instantie bij het COA ligt, gaat de partij ervan uit dat een betere begeleiding en een verbetering van de leefomstandigheden van asielzoekers die niet meer in procedure zitten, mogelijk is.

Leiden Steekpartij asielzoekerscentrum Nieuweroord


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×